adcov.com

Zszywaj po instrukcje usuwania

Zszywaj po instrukcje usuwania

Zszywki odgrywają ważną rolę w tapicerki i rzemiosła. Często występują zabezpieczanie tkanin do kawałka drewna. Z pięknymi tkaninami i miękkiego drewna to bezwzględnie nie dent drewna lub rozdarcia tkaniny, jeśli trzeba usunąć odcinkowych. Na szczęście proces usuwania zszywek jest stosunkowo nieskomplikowane.

Instrukcje

• Klina usuwania zszywek pod wniesiony odcinkowych. Po prostu wsunąć rogu usuwania zszywek pod narażonych części odcinkowych.

• Wcisnąć w dół na dojście do usuwania zszywek. To podniesie odcinkowych z drewna. Jeśli jest bardzo napięty, poruszając odcinkowych spedytor i z powrotem może pomoc w sprężystych odcinkowych.

• Zrozumieć pozostały kawałek odcinkowych z szczypce i wyciągnąć. Narzędzie do usuwania zszywek prawdopodobnie spowoduje usunięcie tylko jednej stronie odcinkowych, podczas gdy po drugiej stronie będzie jeszcze składane. Szczypce powinien łatwo usunąć z godnej pull.