adcov.com

Znaki i objawy choroby von Willebranda

Choroba von Willebranda jest choroba genetyczna jest podobna, ale mniej dotkliwe niż hemofilia. Warunek został nazwany Erik von Willebranda, skandynawskim lekarza, który opisał tę chorobę w pierwszej kolejności.

Definicja

Chorobę powoduje brak czynnik von Willebranda (vWF) w krwi. Czynnik ten powoduje krzepnięcie krwi, według MedlinePlus --- bez niego, występuje nadmierne krwawienie.

Znaczenie

Choroba von Willebranda występuje w tylko 1 do 2 procent populacji Stanów Zjednoczonych, zgodnie z Narodowej Fundacji hemofilii. Narodowy Instytut Serca Płuc i Krwi mówi, że najczęstszym zaburzeniem krwawienie genetyczne, a może występować u kobiet i mężczyzn.

Objawy

Pacjenci z chorobą może mieć nietypowe siniaki, krwawienie z dziąseł, krwawienia z nosa, wysypki i cięższe niż normalnie menstruacji.

Diagnoza

Rozpoznanie choroby von Willebranda jest wyzwaniem, raporty MedlinePlus i testy w celu określenia krwawienia liczyć czas, ilość płytek krwi i vWF nie zawsze są jednoznaczne.

Leczenie

Lekarz prawdopodobnie zaleci leki --- takich jak wazopresyny deamino-8-argininy, syntetycznego hormonu --- zwiększenie vWF we krwi, mówi MedlinePlus.