adcov.com

Zdefiniuj Wzrost bakterii

Wzrost bakterii definiuje się jako podziału jednej bakterii do dwóch komórek, który odbywa się w procesie zwanym rozszczepienia binarnego.

Dzielenie i mnożenie

Jedna komórka bakterii początkowe ostatecznie staje się miliony. Każda komórka dzieli się na dwie komórki w kilka minut, co do szybkości, z jaką wykładniczy wzrost populacji bakterii.

Rozszczepienie binarne

Binarny podział jest bezpłciowy sposób rozmnażania, który jest zatrudniony przez bakterię. DNA każdej komórki najpierw replikacji następnie przyłącza się do błony plazmowej.

Cytokineza

Po DNA jest przyłączony do membrany komórkowej wydłuża hodując wewnątrz i rozdziela się na dwie odrębne jednostki. Proces ten określany jest jako cytokinezy.

Wczesnych etapach

Wzrost bakterii przechodzi cztery etapy. Pierwsze dwa etapy to faza opóźnienia, gdzie wzrost jest powolny w pierwszym, a faza dziennika, w którym ilość bakterii podwaja się co kilka minut.

Późnych stadiach

Ostatnie dwa etapy wzrostu są fazę stacjonarną, w której stabilizuje się wzrost z powodu konkurencji dla składników spośród dużej liczby bakterii, a fazę śmierci, jeżeli odpady narasta i składników odżywczych, wyczerpanie, pozwalająca na bakterii giną.