adcov.com

Zdefiniuj anemia sierpowata

Anemia sierpowata jest chorobą, w której organizm czerwonych krwinek w kształcie "C" (sierp), a nie ich normalny kształt płyty. Te nieprawidłowe czerwone krwinki są mniej elastyczne i mogą powodować różne powikłania.

Niedokrwistość

Anemia sierpowata to szczególny rodzaj niedokrwistości. Niedokrwistość może być każdy warunek stężenie komórek krwi jest niższe niż normalnie lub komórki krwi przewozu mniej niż średniej ilości hemoglobiny.

Czas trwania

Krwinki czerwone zwykle przez 120 dni, podczas gdy komórki sierp tylko przez 10 do 20 dni. Czerwony szpik kostny jest więc w stanie zastąpić czerwone krwinki wystarczająco szybko.

Dziedzictwo

Anemia sierpowata jest chorobą dziedziczną. Dzieci mają 25 procent szans posiadania anemia sierpowata, jeśli oboje rodzice są nosicielami sierpa komórkowe.

Survival Wartość

Niedokrwistość Sierp ma wartość przeżycia przeciwko malarii. Przewoźnicy z anemią sierpowatą mają krwinki, które są częściowo sierpowatych, co czyni je odpornymi na Plasmodium malaria.

Rokowanie

Anemia sierpowata obecnie utwardzalne tylko przeszczepy szpiku kostnego w małej liczbie przypadków. Celem większości zabiegów jest przedłużenie żywotności pacjenta.