adcov.com

Tegn og symptomer på autisme hos barn

Gjeldende sats for diagnostisering av autismespekterforstyrrelser (ASD) hos barn er en i 150. Av disse tre av fire er gutter. Dette inkluderer barn med gjennomgripende utviklingsforstyrrelse (PDD), autisme og Aspergers syndrom. Et økende antall elever med ASD blir integreres, og det blir stadig mer sannsynlig at du vil møte et barn med autisme eller annet sted en gang.

Tidsplaner

Barn med ASD følger ofte stive tidsplaner, ute av stand til å håndtere den minste endring i sine forutsigbare rutiner.

Tale

Noen barn med autisme vil være fullstendig ikke-verbal, mens andre kan snakke i en oppstyltet eller formell måte. Andre kan fortsatt viser ingen forskjell, men kan bli fiksert på et bestemt emne og kjempe ethvert forsøk på å snu samtalen til et annet emne.

Sosial fungering

Det er vanskelig for barn på autisme spektrum lidelse å lese sosiale signaler. De kan ikke forstå hvorfor du smile eller rynke.

Kjører

Fordi de ikke kan forstå risikoen involvert, kan barna løpe vekk, noen ganger inn i trafikk, eller kaste seg ned på gulvet når de blir opprørt.

Repeterende atferd

Selv stimulerende atferd (stimming) vanlig i autistiske barn kan inkludere rocking, flagrende eller gni et stykke stoff om og om igjen for komfort.

Raserianfall

Raserianfall og selvskading er også mulige tegn på autisme hos barn.

Berømte Ties

Noen kjente personer som er mistenkt for å ha Aspergers syndrom er Albert Einstein og Amelia Earhart.