adcov.com

Technologie wspomagające działalność człowieka

Aktywność ludzka technologia wspierająca (HAAT) to model opracowany przez autorów Albert M. Cook i Susan M. Hussey do opisania relacji w danej sytuacji pomiędzy osobą, działalności i technologii wspomagających odpowiednią do tej sytuacji.

Cechy

Zgodnie z normami określonymi przez Narodowy Instytut Standardów i Technologii, technologia wspierająca odnosi się do dowolnego obiektu, systemu lub technologii, które zwiększą lub utrzymania zdolności osób niepełnosprawnych. Wiele rodzajów technologii wspomagających są wykorzystywane w pracy, edukacji i rehabilitacji, w tym sprzętu komputerowego i oprogramowania, urządzeń wejściowych i urządzeń mobilności.

Znaczenie

Terapeutów zajęciowych, pracowników i inżynierów biomedycznych rehabilitacji powszechnie korzystać z modelu HAAT jako podstawa do projektowania rozwiązań dla osób niepełnosprawnych do udziału w żądanych zadań i działań. Istotną cechą tego modelu jest to, że HAAT podkreśla znaczenie danej sytuacji - środowisku - jednym z najważniejszych czynników wspomagających konstrukcji technologii.

Expert Insight

Marquette University przedstawia Cook i Hussey jest pogląd, że zadaniem projektanta jest zapewnienie technologii wspierających umożliwia, który osiągnąć swój pożądany cel, który jest w stanie wykonać działania w kontekście otoczenia, czy to związane z pracą, edukacją lub aktywności fizycznej. Projektant, stosując model HAAT musi również pracować z klientem w celu personalizacji technologii wspomagających do jej potrzeb i umiejętności.