adcov.com

wdychanie helu w ciąży

Jakie są niebezpieczeństwa Dzieci ssące helu dymki?

Jakie są niebezpieczeństwa Dzieci ssące helu dymki?


Wiele dzieci, młodzieży, a nawet niektórzy dorośli znaleźć zjawisko ssania hel z balonów być zabawne. Śmieją się na wysokim i piskliwym głosem słyszą po ich wdychania znacznej ilości helu. Ssania w hel stanowi zagrożenie dla zdrowia, szczególnie dla dzieci.

Bóle głowy

Bóle głowy są jedną z najbardziej bezpiecznymi niebezpieczeństw związanych z dzieci ssących w helu z balonów. Jednakże, nie oznacza to, że są nieszkodliwe. Twoje dziecko może mieć ból głowy od jakiegoś czasu po inhalacji helu w wyniku braku tlenu docierającego ich mózg. Ten ból głowy może mieć wpływ na ich nastrój i interakcji osobowych. Ważne jest, aby rodzice tłumaczą, że bóle głowy mogą być poważnym problemem i że wdychanie w helu może powodować ten problem.

Omdlenie

Omdlenie jest jednym z najbardziej powszechnych zagrożeń związanych z wdychania helu z balonu. Chyba trzymać głowę wewnątrz balonu, jak dwóch studentów na Florydzie nie według Slate.com, miniemy po zasysania szkodliwych ilości helu, w tym momencie oddech wróci do normy. Omdlenie jest spowodowane brakiem tlenu, że hel powoduje w organizmie. Dzieci mogą zemdleć od ssania w helu i może spaść i uderzyć głowami lub zranić się w inny sposób.

Wdychanie Części Balon

Według strony rządowej Isle of Man, odnotowano przypadki, w których ludzie, którzy wdychanie helu z balonu również oddychać kawałki balonu. Wdychania kawałek balonu może powodować zatory w drogach oddechowych, co może prowadzić do omdlenia lub uduszenia. Rodzice powinni upewnić się, że ich dzieci rozumieją, że to nie jest tylko hel, że jest to niebezpieczne, ale również sam balon.

Uduszenie

Uduszenie powoduje śmierć szybko i łatwo, zwłaszcza u dzieci. Ludzie, którzy nie otrzymuje wystarczającej ilości tlenu najprawdopodobniej słaby, ale jeśli tak nie jest słaby w taki sposób, że pozwala im przywrócić ich dopływ tlenu, mogli udusić. Zgodnie z 07 maja 2011, artykuł w Belfast Telegraph, Koral Jordania McDowell zmarł w wieku 13 lat w Irlandii Północnej z duszą z głową wewnątrz balonu wypełnionego helem.

Hel Gaz i niebezpieczeństwach Wdychanie

Hel Gaz i niebezpieczeństwach Wdychanie


Zabawna głos związane z oddychaniem w helu brzmi nieszkodliwe, jednak hel zastępuje tlen we krwi. Z rozszerzonym ekspozycji, może to spowodować dusić. W Stanach Zjednoczonych jest to średnia z tylko jednego lub mniej zgonów rocznie helu według Poison sterowania US Center. Podczas oddychania niewielką ilość z balonu helem prawdopodobnie nie zaszkodzi, może być niebezpieczne w dużych ilościach i pod pewnymi warunkami.

Rozdawanie

Im dłużej oddychać helu, dłużej trwa zabawny głos. Jeśli pójdziesz za długo można przejść się i wznowić oddycha normalnie ponownie, co pozwoli zaoszczędzić czas. Jednak spada, gdy mijamy się, może spowodować obrażenia, takie jak złamania kości lub pukanie w głowę. Urazy głowy od spadku po przejściu się może wystarczy tylko kilka szwów i może spowodować ogromny uraz mózgu.

Wybuch płuc

Wdychanie helu ze zbiornika pod ciśnieniem powoduje płuca szybko napompować. Kiedy twoje płuca poszerzyć zbyt szybko może spowodować Blowout --- jak opony z zbyt dużo powietrza. Następnie można szybko umierają z wewnętrznego krwawienia.

Uduszenie się

Uduszenie jest, kiedy z głodu organizm tlenu. Wiele zgonów związanych z helem pochodzą z osób stawiających swoje głowy w wypełnionych helem balonów. W końcu zemdleć, ale dlatego, że ich głowy są wewnątrz balonu nadal dusić.

Brain Damage

Pozbawia mózg tlenu powoduje uszkodzenia mózgu. Kiedy oddychasz w hel, dopóki nie przejdą się, że pozbawia mózg tlenu. Mózg wykorzystuje 20 procent tlenu, którym oddychamy w. Za każdym razem, gdy pozbawi mózg myśli, że trzeba mniej tlenu i zużywa mniej. Powoduje to, że swoją funkcję mózgu spowolnienia w wyniku utraty pamięci lub nawet śmierci w przypadku mózgu Mózg nabrać na myśli nie potrzebujesz tlenu. Uszkodzenie mózgu nie wystąpią, jeśli tylko oddychać małych ilości helu, ale nie ma sposobu, aby zmierzyć, jak wiele helu zajmie aż zemdleje.

Hel w postaci ciekłej

Ciekły hel jest przechowywany w temperaturze poniżej zera. Starając się oddychać hel w postaci ciekłej daje odmrożenia i możesz stracić żadnego skóry lub ciała część, która jest narażona na to.

Bezpieczeństwo transportu zbiornika helu

Bezpieczeństwo transportu zbiornika helu

Hel jest wspólny element, który zwykle ma formę gazu. Helu jest często używany do wypełniania balonów. Ludzie mogą wypożyczyć hel zbiorniki gazu do użytku na imprezach, ale muszą przestrzegać wytycznych bezpieczeństwa dla transportu i używać.

Jazda z helu

Wyłączyć silnik samochodu przed załadunku lub rozładunku cysterny hel. Jeśli to możliwe bezpieczne zbiorniki mocno w swoje zyski. Jeśli nie umieścisz zbiorników w swoje zyski, zabezpieczyć je w fotelu pasażera i otwartych okien.

Prowadzenie hel

Pasek hel zbiorników kołowych koszyka lub dolly wobec ruszyæ z miejsca im. Nigdy nie przeciągać lub rolki hel zbiorników. Zawsze utrzymywać hel zbiorniki pionowo, nadzorowane i od dzieci.

Ostrzeżenia

Zawsze należy zapewnić właściwą wentylację podczas jazdy z lub przenoszenie hel zbiorników, ponieważ wdychanie helu może spowodować uduszenie. Nigdy nie wdychać hel od zbiornika lub wypełnione balonu.

Jakie są niebezpieczeństwa związane z oddychaniem hel ze zbiornika?

Jakie są niebezpieczeństwa związane z oddychaniem hel ze zbiornika?

Hel znajduje się zazwyczaj jako gazu w temperaturze pokojowej. Ponieważ jest to stosunkowo stabilne i lżejszy od powietrza, jest często używany do float balonów. Chociaż wdychania mieszaniny helu tlenu może być korzystne--to zmniejsza toksyczność azotu i tlenu w zbiornikach nurków--wdychanie czystego helu ze zbiornika może mieć niekorzystny wpływ.

Uduszenie

Ponieważ ciało nie używać do helu, wdychając go wypiera tlen i może doprowadzić do uduszenia, jeśli zbyt dużo jest wdychane.

Ciśnienia

Helu w zbiornikach jest pod wysokim ciśnieniem i będzie być wydalony szybko wdychany z takich pojemników, ewentualnie pęknięcia płuc.

Uniknąć niebezpieczeństwa

Wdychanie Hel z balonu jest bezpieczniejsze niż wdychanie go ze zbiornika od helu w dymku jest przy tym samym ciśnieniu w atmosferze.

Działanie na organizm

Wdychanie helu ma nie reaktywne działanie na organizm. To tylko zmiany prędkości dźwięk podróżuje--wyższej częstotliwości niż powietrza--dając ludziom, którzy oddychać to piskliwy głos.

Ekstremalnego zagrożenia

Wdychanie ciekły hel przechowywane w każdym rodzaju pojemnika byłoby niebezpieczne, ponieważ jest to płyn i przechowywane w bardzo niskich temperaturach.

Skutki wdychania gazu hel

Skutki wdychania gazu hel

Hel jest bezbarwny, bezwonny, niepalny gaz, zazwyczaj używane do wypełniania balonów. Inhalacji małej ilości helu sprawia, że Twój głos wysoki i piskliwy; to może wydawać się zabawne, ale inhalacji hel jest rzeczywiście bardzo niebezpieczne. Wdychanie hel wypiera tlenu w płucach, które mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Drobne do umiarkowanego niedoboru tlenu

Drobne do umiarkowanego niedotlenienie spowodowane przez wdychanie hel objawy zmieniony głos, wzrost tętna, wzrost oddechów, problemy koordynacji mięśni, zmęczenie, problemy z oddychaniem i zaburzenia emocjonalne. Osób może także wystąpić bóle głowy, świszczący oddech, uszy dzwonka, duszność, zawroty głowy i niestrawność. Objawy te występują na poziomach tlenu 10-16%; Ogólnie rzecz biorąc 19,5% tlenu jest uważany za najniższy dopuszczalny poziom.

Ostre niedotlenienie

Na poziom tlenu poniżej 10% osoby wystąpić nudności, wymioty, upadku i utraty przytomności z helu przez drogi oddechowe. Na poziom tlenu poniżej 6% osoby fizyczne mogą wystąpić upadku dróg oddechowych, drgawkowe ruchy i śmierci. Osoby, które mają wdychania helu może mieć niebieskim odcieniem skóry.

Pierwsza pomoc

Doraźną opiekę medyczną jeśli osoba cierpi na tlen przemieszczenia spowodowane przez wdychanie helu. Jeśli obszar może masz wyciek helu, nie wchodzi na obszarze bez aparat do oddychania. Ofiarą wdychanie przenieść na świeże powietrze i dać CPR, jeśli ma on przestała oddychać. Personel medyczny powinien także podać tlen.

Względy

Wdychanie Hel z pod ciśnieniem zbiornik lub pojemnik jest znacznie bardziej niebezpieczne niż wdychanie go z balonu, ponieważ sprężonego powietrza może również spowodować zator powietrza lub pęknięcie płuca. Jednakże hel wdychanie jakiejkolwiek formy nigdy nie jest bezpieczne. Liczba ofiar śmiertelnych wystąpiły z wdychania Hel z balonów.

Ostrzeżenie

Wdychanie hel jest szczególnie niebezpieczne dla kobiet w ciąży. Niedobór tlenu podczas ciąży, takich jak niedobór spowodowany wdychaniem hel, związał się z zaburzeń rozwojowych u niemowląt.

Skutki wdychania helu Gazu

Skutki wdychania helu Gazu


Hel jest bezbarwny, bezwonny, niepalny gaz zazwyczaj używany do wypełniania balonów. Wdychając niewielką ilość helu sprawia, piskliwy głos i piskliwy; Może się to wydawać zabawne, ale wdychania helu jest rzeczywiście bardzo niebezpieczne. Wdychania helu wypiera tlen w płucach, co może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Niewielki lub umiarkowany niedobór tlenu

Objawy niewielkie do umiarkowanego niedoboru tlenu spowodowane przez helu inhalacji obejmują zmieniony głos, wzrost tętna, zwiększona częstotliwość oddychania, problemy koordynacji mięśni, zmęczenie, problemy z oddychaniem i emocjonalne zaniepokojenie. Osoby prywatne mogą również wystąpić bóle głowy, świszczący oddech, ucha dzwonek, duszność, zawroty głowy i niestrawność. Objawy te występują na poziomie 10-16% tlenu; Na ogół, 19,5% tlenu jest uważany najniższy poziom dopuszczalny.

Ostry niedobór tlenu

Na poziom tlenu poniżej 10%, osoby doświadczają nudności, wymioty, zapaść i utrata przytomności z helu drogi oddechowe. Na poziom tlenu poniżej 6%, osoby mogą doświadczyć załamania układu oddechowego, ruchy drgawek i śmierci. Osoby, które wdychane hel może mieć niebieskie odcieniem skóry.

Pierwsza pomoc

Wezwać pomoc lekarską, jeśli dana osoba cierpi z powodu wypierania tlenu spowodowane przez helu inhalacji. Jeśli obszar może mieć przeciek helu, nie wejść do strefy bez aparatu oddechowego. Przenieść poszkodowanego na świeże powietrze inhalacji i dać CPR gdyby przestał oddychać. Personel medyczny powinien również podać tlen.

Rozważania

Wdychania helu ze zbiornika ciśnieniowego lub pojemnika jest o wiele bardziej niebezpieczne niż wdychanie go z balonu, ponieważ powietrze pod ciśnieniem może również spowodować zator powietrza lub pękniętego płuca. Jednak helu wdychanie jakiejkolwiek formie nigdy nie jest bezpieczne. Ofiar śmiertelnych doszło od wdychania helu z balonów.

Ostrzeżenie

Wdychania helu jest szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży. Niedotlenienie w czasie ciąży, takie jak niedobór spowodowanej wdychaniem helu został powiązany z zaburzeniami rozwojowymi u niemowląt.

Wpływ helu na oddychaniu

Wpływ helu na oddychaniu


Hel jest gazem bezbarwnym najlepiej znany wypełnienie balony. Ludzie także żartobliwie wdychać gazu, powodując ich głosy, by stać się zniekształcony i wysokiej. To dlatego, że fale dźwiękowe podróżować szybciej niż powietrze przez hel, zmiana tonu głosu. Choć pełen humoru na Alvin i wrażeń Chipmunks, wielu może się zastanawiać o skutkach helu w oddychaniu.

Hel Fakty

Hel, pierwszy odkrył na słońcu, jest nazwany greckiego boga słońca, Heliosa. W 1868 roku astronom Pierre-Jules-César Janssen odkrył nieznany element, to jeszcze podczas studiów barw widma słonecznego podczas całkowitego zaćmienia Słońca. Po raz pierwszy została odkryta w 1895 roku na ziemi przez szkockiego chemika Sir William Ramsay. Większość helu używanego w handlu teraz jest z naturalnych źródeł gazu w Teksasie, Oklahomie i Kansas. Jest on używany do pompowania balonów i blimps, jak również w nadprzewodniki i kriogenicznego badań.

Zagrożeń dla Zdrowia oddychania Hel

Wdychania helu niesie wiele zagrożeń, ponieważ organizm może przetwarzać tylko tlen wdychany do płuc. Każdy oddech helu jest zbliżona do wstrzymując oddech aż do następnego wdychania normalnym powietrzu. To może spowodować zarówno mniejszych i większych zagrożeń dla zdrowia, zawrotów głowy na śmierć.

Tlen Pozbawienie

Niedotlenienie spowodowane oddychaniem helu może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych, w zależności od ilości i długości czasu osoba oddycha hel. Nawet tylko jeden oddech helu może opuścić osobę zawroty głowy lub zawroty głowy. Jeśli więcej jest wdychany, osoba może nawet zemdleć. Jeśli nawet większe ilości są wdychane, w wyniku niedoboru tlenu może spowodować uszkodzenie mózgu lub śmierć.

Nigdy nie Wdech Hel z Air Tank

Zbiorniki sprężonego powietrza są najczęściej używane do wypełnienia balony z helem. Jednak nigdy nie należy wdychać z jednego z tych pojemników. Gaz pod ciśnieniem, w przypadku wdychania, ma potencjał do zerwania płuco i wymagałoby natychmiastowej pomocy medycznej. To również może spowodować zator powietrza, tworzenie się pęcherzyków gazu w krwiobiegu. Pęcherzyki te helu spowoduje objawów podobnych do udarów i może również prowadzić do śmierci.

Jakie są niebezpieczeństwa związane z helu Gazu?

Jakie są niebezpieczeństwa związane z helu Gazu?


Hel jest obojętny gaz, który jest elementem lżejszy niż powietrze. Hel jest drugim najczęstszym elementem znaleźć w wszechświata, ze śladami nim występujących w ludzkiej krwi. Przez lata, imprezowiczów nie wdychania hel produkować piskliwy Kaczor Donald głos. Aczkolwiek lista materiałów kart bezpieczeństwa danych helu jako nietoksyczny, nie jest w sposób bezpieczny.

Asfiksja

Podczas wdychania helu, tlenu we krwi i płuc zastępuje helu. Powoduje to niedobór tlenu, który może prowadzić do duszności. Gdy wielokrotnie lub w dużych ilościach wdychania, to nasycenie tlenu powoduje zawroty głowy i omdlenia, gdzie jeśli żaden inny hel jest wdychany, ciało powróci do normalnego oddychania, poziom tlenu wrócić do normy i odzyskuje ciało. Jeżeli wystawienie na działanie dużej ilości helu trwa, to jednak brak tlenu powoduje śmierć komórek mózgu i uduszenie. Istnieje kilka udokumentowanych relacji osób, które poniosły śmierć na skutek nadmiernej ekspozycji na hel.

Falls

Jednym z najbardziej powszechnych zgłoszonych urazów związanych z wdychaniem helu dzieje się, kiedy przechodzi na zewnątrz ciała i omdlenia po doznaniu niedoboru tlenu. Z tego powodu, imprezowiczów z użyciem helu do produkcji śmieszne głosy powinny być monitorowane, a powinny one zacząć zemdleje albo zemdleć, ostrożnie opuścić do podłogi, aby zapobiec dalszym szkodom.

Pęknięcie Krwotok i płuc

Hel jest gazem obojętnym, który jest przechowywany w zbiorniku pod wysokim ciśnieniem. Jednym z najbardziej niebezpieczne sytuacje związane z wdychaniem helu wdychanie go bezpośrednio z tych zbiorników wysokociśnieniowych. Gwałtowny wzrost ciśnienia w płucach może doprowadzić do pęknięcia płuc lub krwotoku naczyń krwionośnych w płucach. To zdarzenie potencjalnie zagrażające życiu i powinny być traktowane jak najszybciej.

Rozważania

Osoby, które wdychają tylko niewielkie ilości helu mają się czego obawiać dotyczące potencjalnego uszkodzenia długoterminowych związanych z tym procesem, jest nadużywanie i wysoka ekspozycja na hel, który stwarza potencjalne problemy. W rzeczywistości, lekarze często stosować mieszaniny tlenu i helu, znany jako Heliox do leczenia osób z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, ponieważ lżejsze od powietrza, efekt helu ułatwia bogatej w tlen mieszanina przechodzi przez blokowany obszarach płuca. Pacjenci poddawani tego leczenia mają ich płuca i gazy krwi ściśle monitorowane, aby zapobiec nadmiernej ekspozycji na hel.

Znaki i objawy Wdychanie pyłu kamienia

Znaki i objawy Wdychanie pyłu kamienia


Krzemową, lub Pottera Rot, jest chorobą płuc spowodowane wdychaniem pyłów mineralnych. Jest to choroba zawodowa, jak ludzie są mało prawdopodobne, aby go rozwijać, chyba że działa w branżach z narażeniem na krzemiany w pył z kamienia, piasku, węgla i innych podobnych substancji. Choroba rozwija się powoli, a wielu pracowników prosimy nie doświadczyć żadnych objawów przez okres do 20 lat po pierwszym podaniu. Niestety, po raz pojawiają się objawy, lekarz może jedynie łagodzić je, jak nie ma lekarstwa na pylicy krzemowej.

Definicja

Krzemową jest postępującą chorobą, dlatego też nie może pojawić się na wiele lat. Wdychaniem pyłu skalnego powoduje powstawanie grudek i włóknistej tkanki bliznowatej w płucach. Wdychanie zwykle musi być ciągła na choroby rozwijać, dlatego też jest najczęściej diagnozowana u kamieniarzy, górników, garncarzy i każdy wybuchowych lub wiercenia w skale. Przewlekłe krzemową rozwija się po 15 latach narażenia, i jest mniej niż zaburzenia czynności płuc w przyspieszonym i ostrych form. W tych ostatnich form, ekspozycja jest bardziej intensywne; dwa z pierwszych objawów choroby są duszność i utrata masy ciała.

Rodzaje i znaki

O skomplikowanej diagnozy krzemicy rentgenowskie zazwyczaj wykazuje utratę tkanki włóknistej, zwane także płuc, zwłóknienia. Ponadto, u pacjenta istnieje ryzyko opracowanie gruźlicy (TB). Przyspieszonym postaci choroby - określonym jako rozwijają się od 5 do 10 lat - oprócz objawów obserwowanych w skomplikowanej formie osoba może również opracowanie reumatoidalnego zapalenia stawów lub innych zaburzeń autoimmunologicznych. Z ostrej postaci, która rozpoczyna się w ciągu sześciu miesięcy od ekspozycji, pacjent odczuwa straty ciężka waga, nasilona duszność i jest najbardziej narażony na ryzyko rozwoju gruźlicy u chorych w porównaniu z innymi grupami.

Objawy

Wczesnym objawem jest duszność po treningu towarzyszy suchy kaszel, czasem bolesne, że nie chce odejść mimo leczenia. Gdy choroba postępuje, oddychanie staje się trudne, a kaszel może wytwarzać krwi. W person's paznokcie mogą rozwijać niebieskawy odcień, jak serce jest dotknięte. Inne objawy to zmęczenie i zaburzenia umysłowe wraz z utratą wagi bez wyraźnego powodu. Nagła gorączka i bóle w klatce piersiowej są inne typowe objawy.

Zarządzanie objawem

Leki rozszerzające oskrzela, wdychanie pary wodnej i tlenu są wykorzystywane do terapii do łagodzenia objawów. Osoby z krzemica powinny unikać nikogo z przeziębieniem lub grypą, ponieważ jest to dla nich trudne do zwalczania infekcji i będą wymagać antybiotyków. Powinny także regularne szczepienia przeciwko grypie. Lekarzy zaleca fizykoterapię, jak utrzymanie trochę regularną działalność wzmacnia płuca i serce. Jest to choroba, zapobiegać, a pracodawcy i pracownicy w "zagrożonych" przemysłu powinny nosić maski ochronne i sprzęt, które zmniejszają wdychania pyłu.

Metody Oxygen Wdychanie w Pediatrii

Metody Oxygen Wdychanie w Pediatrii


Podawanie tlenu niemowląt i dzieci mogą być wykonane na wiele różnych sposobów, w zależności od ilości tlenu są potrzebne i dlaczego. Tlen jest bezbarwny, bezwonny i pozbawiony smaku gaz wymagane przez organ do podtrzymania życia. To jest najszerzej stosowane metody leczenia dziesięcioleci nie tylko dla dorosłych, ale dla niemowląt i dzieci, jak również. Jednak tlen jest lekiem, który powinien być stosowany z ostrożnością, ponieważ długotrwała ekspozycja na podwyższone stężenia toksyczne, może spowodować nieodwracalne skutki uboczne.

Tło

Powietrze, którym oddychamy zawiera 21 procent tlenu, więc wdychanie stężeniach wyższych niż 21 procent powinno być ściśle monitorowane. Podstawowym wskazaniem do uzupełniającego podawania tlenu u niemowląt i dzieci jest do dostarczenia odpowiedniego poziomu dla normalnych funkcji metabolicznych, kiedy organizm nie może utrzymać ten poziom na własną rękę ze względu na wcześniactwo, choroby lub urazu.

Urządzenia niskiego przepływu

Tlen z domowego systemu tlenu, cylindra, zagęszczacza lub źródła ścianki w placówce opieki zdrowotnej jest suche i zimne, a więc musi być ogrzewana i nawilża się, zanim dotrze do niemowlęcia lub małego dziecka. Przykłady urządzeń niskiego przepływu tlenu obejmują nosa kaniuli, proste maski tlenowe i maski częściowe i nie wdychanym. Niemowląt i dzieci kaniule nosowe mają krótsze zęby nosa niż dorosłych kaniul nosowych. Przepływomierze dla tlenu niskiego przepływu są dostępne w ćwiartki lub dziesiątych litra na minutę. Niemowlęta i dzieci otrzymujących suplementację tlenu powinny być stale monitorowane podczas odbierania tlenu, aby uniknąć toksyczności tlenu.

Urządzenia wysokich przepływów

Podawanie dodatkowego tlenu przez urządzenia wysokiego przepływu może stanowić nawet 100 procent tlenu i można podać dokładne stężenie tlenu niż urządzenia o małym natężeniu przepływu. Przykłady urządzeń wysokiego przepływu m.in. maski venture lub maski napowietrzenie. Okapy tlenu lub oxyhoods, są najczęstszą formą krótkoterminowych urządzeń do podawania tlenu dla niemowląt. Namioty tlenowe używane są do starszych dzieci i są przeznaczone do mocowania na metalowej ramie, który dołącza się do łóżeczka, załączając całą górną część i pozwala fajne nawilżony mgły powietrza wzbogaconego w tlen, aby całkowicie wypełnić namiot.

Isolette

Podczas dostarczania dodatkowego tlenu można zapisać swoje życie i niemowląt ", może też spowodować nieodwracalne szkody, jeśli nie podaje się i monitorowane prawidłowo, a jedynie na poziomie potrzebne. Isolettes, znajdujące się w oddziałach intensywnej opieki dla noworodków i niemowląt stosowane do wysokich ryzyka, zapewniają niski do umiarkowanego stężenia tlenu. Isolettes może również zapewnić bardziej stabilną wilgotności i temperatury dla delikatnych, wcześniaków.

Bierne wdychanie & Testing włosów

Bierne wdychanie & Testing włosów


Testy Private- narkotyków, a pracownicy sektora publicznego było powszechne od początku lat 1990. Coraz częściej rodzice testują swoje dzieci do zażywania narkotyków. Pomimo, że jest bardziej powszechne do badania moczu, czasem badania leków prowadzone są na włosy pacjenta, ponieważ może być bardziej dokładny.

Historia

W 1989 roku Sąd Najwyższy USA orzekł, że z narkotykami badania pracowników rządowych nie narusza 4-sze praw Poprawka obywateli. Podobnie, pracownicy firm prywatnych mają niewielką ochronę przed testów narkotykowych w większości państw.

Jako Obrony

Wdychanie bierne często twierdził, jako którego autorem osób Pozytywne wyniki testów. To jest możliwe, aby znaleźć śladowe ilości chemikaliów w marihuany, THC, w włosy były to okolice biernego palenia. Jednak kwota ta jest zwykle znacznie poniżej tego, co normalnie byłoby to dla palacza marihuany.

Wyniki

Technicznie, włosy z kimś, kto ma już dymu marihuany może pozytywny test na kilka miesięcy po ekspozycji. To zależy od tego, jak blisko człowiek był do dymu, stężenie THC w marihuanie i długości czasu ekspozycji.

Metabolity

Dla uściślenia wyników badań włosów, tester może sprawdzić metabolitów zamiast samego THC.

Skutki molom wdychanie

Kule Moth zawierają wysoce toksyczną substancję o nazwie naftalen. Chociaż FDA stwierdziła, kule mole być bezpieczne do użytku ogólnego, wdychanie piłki mole lub jego opary mogą powodować poważne problemy zdrowotne. Skutki zatrucia naftalenu są szczególnie dotkliwe w niemowląt i małych dzieci. Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz wdychania piłkę ćma, udać się do lekarza lub wezwać natychmiast zatruć.

Headahce

Po ekspozycji na naftalenu, być czujnym na nagłym bólem głowy. Może to oznaczać, zatrucia i nie powinny być podejmowane pochopnie.

Nudności i wymioty

Rozstrój żołądka i wymioty mogą być zarówno objawy ćma kulowym drogi oddechowe. Jeśli nudności nie przechodzą lub wymioty ustępuje, zasięgnąć porady lekarza. Jeśli osoba, która wdychania piłkę ćma jest młody, zabrać je do lekarza przy pierwszych oznakach niepokoju pokarmowego.

Pieczenie oczu

Podczas obsługi kule mole, oczy mogą zacząć palić i swędzenie z ich oparów chemicznych. Wdychanie piłki mole lub jego opary mogą nasilać te objawy. Ostra ekspozycja może prowadzić nawet do ślepoty lub zaćmy tymczasowego.

Oddychanie Trouble

Kaszel, świszczący oddech i duszność są wspólne skutki uboczne ćma kulowym drogi oddechowe. Skontaktować się z lekarzem, aby upewnić się, że regularne oddychanie jest przywrócona.

Biegunka

Biegunka może wskazywać zatrucia naftalenu. Nie należy ignorować tego objawu u małych dzieci, ponieważ może to prowadzić do ciężkiego odwodnienia.

Niedokrwistość

Z biegiem czasu, długotrwałe narażenie na naftalenu może prowadzić do anemii. Objawy to osłabienie, zawroty głowy, zmęczenie i omdlenia. Jeśli Ty lub ktoś kogo znasz jest regularnie wdychania kule mole lub ich opary, zabrać je do lekarza natychmiast. Pamiętaj, aby poinformować swojego lekarza o wszelkich objawów niedokrwistości.

Zamieszanie

Dezorientacja lub zamęt umysłowy może być skutkiem ubocznym ćma kulowym drogi oddechowe. Jeśli osoba właśnie wdychania piłkę mól i wydaje mylić o ich otoczenie, nie można zidentyfikować znajomych lub rodziny albo nie jest w stanie mówić w sposób spójny, natychmiast zgłoś się do lekarza.

Drgawki

Moth piłka wdychanie może prowadzić do drgawek, napadów i osłabienie. Jeśli którykolwiek z tych objawów, należy zasięgnąć pomocy medycznej od razu.

Śpiączka

Ostre narażenie na naftalenu może spowodować śpiączkę. Jeśli ktoś wdychania wiele piłek mól i przestaje odpowiadać, zadzwonić pod numer 911 natychmiast.

Metody Dry Wdychanie

Metody Dry Wdychanie


Najczęściej stosowany jako sposób dostarczania leku dla chorób układu oddechowego, suche terapii inhalacji mogą być wykorzystywane do dostarczania różnych leków. Suche terapii inhalacji są podawane z użyciem inhalatorów suchego proszku (DPI), z alternatywnymi systemami podawania w aerozolu, takich jak inhalatory z odmierzaną dawką (MDI), dostępny. Obecnie dostępne leki do stosowania jako wziewne obejmują antybiotyki, leki rozszerzające naczynia płucne, steroidy i leki rozszerzające oskrzela. Inne leki, które mogą być dostarczane za pomocą suchej wdychania obejmują opiatów przeciwbólowe i insuliny.

Odmierzonych Dry Powder Inhaler

Istnieją dwie podstawowe konstrukcje do inhalatorów suchego proszku, w tym wstępnie odmierzonej inhalator suchego proszku i inhalatora proszkowego dla urządzenia dozującego. Pre-inhalatory suchego proszku obejmują pomiar i wstępny podział dawek leków do jednostek, takich jak ubytków, kapsułek lub pęcherze. Urządzenia te umieszcza się w inhalatorze przez pacjenta lub producenta. Dawka lekarstwa jest następnie wdychane przez pacjenta, jak to konieczne.

Urządzenie odmierzona Dry Powder Inhaler

Drugi rodzaj inhalatora suchego proszku jest system dostarczania dla urządzenia dozującego. Urządzenie odmierzona inhalatory proszkowe mają wewnętrzną komorę, która mieści wiele dawek leku. W przeciwieństwie do systemu wcześniej odmierzona sam inhalator wie ile dawki dostarczać do każdego spustu urządzenia.

Problemy z suchych inhalatorów

W przeciwieństwie do inhalatorów aerozolowych, które są powszechnie stosowane w Stanach Zjednoczonych, suche metody dostarczania inhalacji jeszcze powszechniejsze powodu różnych problemów. Projekt, jak również dystrybucja wielkości cząstek i dawki odtwarzania jest nadal kluczowe kwestie do rozwiązania deweloperów. Konstrukcja suchej inhalacji mogą mieć bezpośredni wpływ na skuteczność leku dostarczona. Kiedy konstrukcja jest uszkodzony, bez wyraźnego przejścia dla leku przemieszczać pacjenta, lek jest rozproszony z komory, lecz nie zostały dostarczone odpowiednio do pacjenta.

Alternatywne Dry inhalatorów

Alternatywny aerozol do inhalacji suchych systemów, inhalatory z odmierzaną dawką (MDI) były poprzednik inhalatorów proszkowych. Opracowany w 1950, inhalatory ciśnieniowe rozproszyć leki w zawiesinie lub rozpuszczonej mieszaniny, który jest uwalniany przez spust w aerozolu pod ciśnieniem. Inhalatorów są w stanie uwolnić setki dawek indywidualnych i kombinacji leków. Pomimo historii skuteczności dla inhalatorów, niektóre obecne projekty podważają skuteczność leku jest.

R134 Wdychanie zagrożeń

R-134 Wiadomo również komercyjny czynnik chłodniczy jako tetrafluoroetan, które najczęściej znajduje się w lodówkach i klimatyzatorów samochodowych. Według Agencji Ochrony Środowiska, chemiczny ma niski poziom toksyczności ostrej i stanowi niewielkie ryzyko dla ludzi narażonych na nim w niewielkich ilościach. Większość zagrożeń związanych z tym gazem obojętnym przez drogi oddechowe pojawiają się w czasie lub w dużych ilościach.

Objawy uduszenie

Według strony internetowej Krajowe czynniki chłodnicze, wdychanie R-134 zmniejsza tlenu o 12 procent do 14 procent i może powodować objawy uduszenia. Te objawy to zaburzenia widzenia, zadławienia, duszność, niebieskawy odcień skóry, przyspieszony puls, wysokie ciśnienie krwi, drgawki i utrata przytomności do śpiączki lub śmierci. Objawy pogłębiają się ekspozycji na wzrost chemicznych. Efekty te rozwijać w godzinach nadliczbowych jako R-134 ma niski wystąpienia ostrych reakcji.

Utrata koordynacji i Podrażnienie Airway

Utrata koordynacji może wystąpić z drogi oddechowe R-134 z powodu braku tlenu docierającego do mózgu. Wdychanie chemikaliów może również powodować podrażnienia i odmrożenia w drogach oddechowych, nosa i okolic skóry. Jeśli roztwór jest w postaci mgły, może odkładać się w płucach lub przewodu pokarmowego, powodując tworzenie się gazu. To nie może być bezpośrednio zagrażających życiu, choć powoduje sporo niewygody.

Problemy z sercem

Nadmierne wdychanie R-134 wykazano, że powodują zaburzenia rytmu serca według stronie National Czynniki chłodnicze. Stan ten może być zagrożeniem życia, jak bio-elektryczne nagłe problemy z sercem może spowodować zatrzymanie i nagłą śmierć. Arytmia może spowodować udar mózgu lub zator. Ci z arytmią serca może wystąpić ból w klatce piersiowej na równi z atakiem serca.

Wzrost guza

Według Agencji Ochrony Środowiska, łagodny wzrost guza wykazano u zwierząt lądowych narażonych na duże ilości R-134. Chociaż EPA podkreśla, że ​​wzrost guza nie nowotworowych, wciąż jest potencjalne zagrożenie dla pracowników, które przychodzą do częstego kontaktu z czynnikiem chłodniczym a nawet nowotwory łagodne mogą naciskać na najważniejszych organów i problemów zdrowotnych powodują.

Jakie są oznaki i objawy Black Mold Wdychanie?

"Czarna pleśń" to ogólne określenie dla kilkudziesięciu gatunków grzybów pleśniowych, które rosną w pomieszczeniach i zwolnić drobnych i innych zarodników w powietrzu cząstki, które mogą dostać się do układu oddechowego przez wdychanie. Według toksyczne czarny formy Information Center, istnieją 16 gatunków pleśni, które mogą powodować problemy zdrowotne. Problemy zdrowotne związane z pleśni, najczęściej występują u osób, które są podatne na alergie i infekcje dróg oddechowych, takich jak osoby z niedojrzałych, wrażliwej (uczulenie) lub osłabionym układem odpornościowym. Czyszczenie pleśni i kontrolowania wilgoci może pomóc w zmniejszeniu objawów zdrowotnych związanych z narażeniem formy dla wszystkich mieszkańców domu lub budynku.

Objawy alergiczne

Alergiczne objawy formy inhalacji mogą obejmować kichanie lub katar, swędzenie lub ból gardła, swędzenie lub łzawienie oczu, kaszel i wysypkę. Pleśń wdychanie może powodować częste lub przewlekłe infekcje zatok i objawy astmy, w tym kaszel, świszczący oddech i trudności oddychania.

Objawy neurologiczne

Pleśń wdychanie może powodować objawy neurologiczne, takie jak częste bóle głowy, zawroty głowy, zmniejszenie koncentracji uwagi i problemy z koncentracją i krótkoterminowej utraty pamięci.

Nadwrażliwość i układ odpornościowy

Osoby z osłabionym układem odpornościowym, takie jak te z HIV, którzy biorą leki immunosupresyjne po przeszczepieniu narządów lub w trakcie chemioterapii, małych dzieci i osób w podeszłym wieku mogą być narażeni na ryzyko wystąpienia zakażeń oportunistycznych, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i innych poważnych problemów płucnych.

W Objawy azbestu Wdychanie

Azbest jest produktem mineralnym, które kiedyś było powszechnie stosowane w budownictwie izolacji podłóg, cementu i winylu ze względu na swoje właściwości cieplnych i odporności na korozję. Azbest wdychanie może doprowadzić do stanu zwanego oddychania azbestową lub zwłóknienie płuc. Włókna azbestu mogą gromadzić się w płucach, powodując poważne blizny tkanek. Objawy azbestu wdychanie zwykle pojawiają się dopiero wiele lat po wielokrotnej ekspozycji. Zazwyczaj te osoby, które rozwijają azbestową, którzy pracowali przy i wokół elementów zawierających azbest przed rygorystycznych ograniczeń rządowych. Objawy azbestową może się wahać od łagodnego do bardzo dość ciężka.

Trudności w oddychaniu

Osoby z azbestową rozwijać stopniowo zwiększając problemy z oddychaniem. Ciągłe szkody spowodowane przez wdychanie azbestu do płuc powoduje z czasem stają się sztywne. Można wystąpić duszność, że na początku może najczęściej wystąpić z wysiłku fizycznego, ale może w końcu zdarzają się w każdej chwili. Oddychanie może być również płytkie i szybkie w czasie. Trudności w oddychaniu mogą ograniczać zdolność dotkniętej jednostki do wykonywania zadań fizycznych.

Ból w klatce piersiowej

Niektóre osoby mogą odczuwać ból w klatce piersiowej. Ból może być odczuwany w każdym czasie lub może być gorzej, gdy wdychanie powietrza.

Kaszel

Wiele osób z azbestową może rozwinąć się uporczywy kaszel. Kaszel będzie suchy i prawdopodobnie nie będzie reagował na typowych środków na kaszel. Te osoby, które palą papierosy mogą także się śluzu i kaszel może świszczący oddech wraz z ich kaszel.

Deformacja palców i Toe

Niektóre osoby będą rozwijać deformacji palców zwany clubbing. Clubbing jest zazwyczaj spowodowane przez choroby, które pozbawiają organizm odpowiednich ilości tlenu. Clubbing charakteryzuje przerost ciała pod paznokciami lub paznokci. Klubach zwykle powoduje, że paznokcie obrócić w dół w głąb skóry.

Inne objawy

Osoby z azbestową lub zwłóknienia płuc może wystąpić zmniejszenie masy ciała. Ponadto, ich różne mięśnie i stawy mogą boleć. Skóra może niebieskawe zabarwienie spowodowane brakiem tlenu krążącego we krwi. Ostatecznie, pylica azbestowa może prowadzić do problemów z sercem, a nawet po prawej stronie niewydolności serca.

Jakie są skutki White Ink Wdychanie?

Jakie są skutki White Ink Wdychanie?


Wdychanie białym atramentem, takich jak, że znajduje się w płynach korekcyjnych, jest to forma rekreacji narkomanii, które mogą mieć skutki śmiertelne. Rozpuszczalniki stosowane w takich produktów obejmują czterochlorek węgla, naftalen i spirytusów, między innymi. Niewłaściwe użycie tych rozpuszczalników może powodować podrażnienie dróg oddechowych, uszkodzenie wątroby i nerek, a ostatecznie śmierć.

Czterochlorek węgla

Wdychanie białego atramentu, które czterochlorku węgla jako rozpuszczalniku, jest toksyczny i może prowadzić do uszkodzenia mózgu i wątroby. Badania opublikowane w "Journal of Applied Toxicology" badali wpływ tego rozpuszczalnika w czterech różnych stężeniach u szczurów. Badacze wystawione testowane zwierzęta do rozpuszczalnika, a następnie usuwa się ich wątroby i mózgu po 20 godzinach. Badania histologiczne wykazały uszkodzenie obu narządów na wszystkich poziomach stężeń.

Benzyna

Ciężka benzyna, zwany także naftalen jest rozpuszczalnik stosowany jako cząsteczki nośnika w celu rozproszenia pigmentu w białym tuszu i jest znany do inhalacji rekreacyjny. Artykuł w wydaniu "Acta anestezjologii Scandinavica" styczeń 2005 udokumentowane skutki spowodowane przez wdychanie tego rozpuszczalnika. Naukowcy odkryli, że naftalen produkowane początkową euforię i upojenie, ale zauważył, że długotrwałe nadużywanie wiązało się z serca i płuc, nerek, oprócz niewydolności nerek.

Alkohole, octany i Ketony

Wdychanie wspólnych markerów domowych jest metoda uzależnień rekreacyjnych. Rozpuszczalniki stosowane w tych niewinnych przybory do pisania, w tym alkoholu, octan i ketony, może wpłynąć na czynność układu oddechowego. Raport w maju 2003 numerze "Journal of Environmental Health" badali wpływ spalin wytwarzanych przez osiem marek markerów flamastrów na myszach. Badania wykazały, że intensywność skutków nieznacznie różnić się od jednej marki na inną, ale wszystkie były drażniące dla układu oddechowego i hamowały przepływ powietrza. Autorzy stwierdzili, że rozpuszczalniki stosowane w markerów również spowodowane zaburzeniami neurologicznymi, w postaci drżenia i nadpobudliwość.

Duchy mineralne

Duchy mineralne są stosowane jako rozpuszczalniki w płynach korekcyjnych, takich jak Biały Out i płynnym księgi. Raport kliniczny w numerze "Archives of Internal Medicine", lipiec 1991 udokumentowany przypadek 42-letniej kobiety, która rozwinęła się ciężka duszność lub trudności w oddychaniu, z krótkoterminowego wdychania lakową. Autorzy stwierdził, że w drodze do szpitala, pacjentka doznała ataku serca i musiał być reanimowany. W sprawozdaniu stwierdzono, że ograniczona wdychanie lakową mogą wytwarzać toksyczne śmiertelną.

Zagrożenia Zamgławiacz Wdychanie owadów w pomieszczeniach

Istnieją różne stopnie zagrożenia ze kryty owadów Fogger inhalacji dla dorosłych, dzieci i niemowląt. Owadzie foggers, które są używane w pomieszczeniu zawierają permetryna i resmetryna, które są wysoce toksyczne substancje chemiczne. Niemowlęta i małe dzieci mają wyższe ryzyko szkody dla ich układu oddechowego i odpornościowego oraz narażenie może powodować choroby autoimmunologiczne. Należy zwracać uwagę, aby zapewnić, że chemikalia nie osadzają się na żywności, pościeli, odzieży lub innych przedmiotów używanych w gospodarstwie domowym.

Wpływu na dzieci

Kryty wykorzystanie foggers owadów stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa niemowląt i małych dzieci. Dzieci i niemowlęta, którzy wdychać pyłu, które zostały zanieczyszczone toksycznymi chemikaliami Zamgławiacz jest uruchomić ryzyko uszkodzenia ich układ odpornościowy. Niemowlęta prowadzą również ryzyko dotyka powierzchni na podłodze lub przedmiotów, które zostały wystawione na permetrynę i pozostałość resmetryna. Mogą one rozwijać immunologicznym podrażnienie układu oddechowego i skóry.

Zagrożenie zdrowia dla dorosłych

Dorośli, którzy są narażeni na permetryna może ponieść szkody dla niektórych funkcji nerwowych, co powoduje z przesterowanie biochemii błony nerwów. Dorośli, którzy zostali narażeni na krytym użytku Fogger mogą wystąpić zaburzenia nerwowe, zawroty głowy i skurcze w różnym stopniu i innych problemów ruchowych. Podrażnienie układu oddechowego mogą rozwijać problemy z drogi oddechowe i może spowodować zmianę w neurologicznie aktywnych białek w mózgu, w zależności od poziomu ekspozycji na toksyny, zgodnie z EPA.

Środki ostrożności

Przed zakupem Zamgławiacz owadów, upewnij się, że nie zawiera toksycznych związków, które mogą stworzyć zagrożenie dla zdrowia członka rodziny, który ma astmę lub inne schorzenia układu oddechowego. Usuń się, Twoje dziecko i wszelkie zwierzęta z pokoju leczony, i sprawdzić, czy drzwi i okna są szczelnie zamknięte. Przed rozpoczęciem należy objąć wszystkie blaty łazienkowe i kuchenne, żywność dla zwierząt dania, pościel, zabawki i inne odsłonięte powierzchnie z rozliczania pozostałości pestycydów. Po leczeniu obszar na cztery godziny, przewietrzyć pokój dla maksymalnie dwóch godzin przed pozwalając nikomu do pokoju.

W nagłych wypadkach

Jeśli Ty lub ktoś z Twojej rodziny przypadkowo zetknie się z toksyn wydzielanych z Fogger owadów, stopień szkody będzie zależeć od czasu ekspozycji na toksyny. Jeśli toksyny są wdychane, natychmiast opuścić teren i dostać się do świeżego powietrza na zewnątrz. Przed podaniem sztuczne oddychanie, zadzwonić pod numer 911 lub policję lub pożaru. Ponadto, należy zwrócić się do lekarza, jak również system kontroli trucizna dla porady, jak radzić sobie z problemami przetwarzania, według amerykańskiego Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej.

Wdychanie dymu i uszkodzenia płuc

Wdychanie dymu i uszkodzenia płuc


Gdy dym wdychany, uszkodzenia płuc może wystąpić z powodu toksyn w dymie i wynikającą z zapaleniem w obrębie płuc. Drogi oddechowe może wypełnić z chemikaliami i może być podatne na upadek lub niedrożność. Uszkodzenie płuc z dymem mogą być poważne, trwałe i mogą być śmiertelne.

Uszkodzenie ciepła

Dym z pożarów jest zwykle bardzo gorący, co grozi uszkodzeniem ciepła do płuc, dróg oddechowych i jamy ustnej. Ponadto uszkodzenie ciepło może zniszczyć komórki w jamie ustnej i gardle, które następnie złuszczeniu i napełnić płuca, powodując utrudnienia.

Uduszenie się

Uduszenie występuje wtedy, gdy tkanki organizmu nie są w stanie otrzymać wystarczającej ilości tlenu. Gdy dym wdychany, zmniejsza poziom tlenu i wzrost stężenia tlenku węgla.

Podrażnienie

Gdy dym wdychany, substancje chemiczne w dymie mogą przedostać się do płuc i podrażniają błony śluzowej płuc. Może to powodować trudności w oddychaniu i może prowadzić do infekcji.

Postępowanie w przypadku pożaru

Strażacy są szczególnie narażone na wdychanie dymu z powodu wielokrotnej ekspozycji ogniowej. Według National Fire Protection Association, prawie 4000 strażaków doznał urazów z dymem w ciągu jednego roku.

Skutki Wdychanie Computer Cleaner

Skutki Wdychanie Computer Cleaner


Puszki sprężonego powietrza używanego do czyszczenia komputerów są bezpieczne i skuteczne, gdy jest stosowany prawidłowo. Jednakże, w przypadku niewłaściwego stosowania mogą być niebezpieczne i potencjalnie śmiertelne. Puszka sprężonego powietrza zawiera propelent, który utrzymuje się ciśnienie potrzebne do wymuszenia substancji przez dyszę puszki. Popularne wśród nastolatków, ponieważ jest tani i łatwo kupić, wdychając czyszczenia komputera jest również nazywany "huffing" lub "odkurzanie", powodując poważne konsekwencje.

Krótkoterminowe efekty

Podczas wdechu chemicznych, w tym konserwy czyszczenia komputera, twoje płuca absorbują substancje chemiczne i rozpowszechniać je przez ciało. To wywołuje uczucie odurzenia, w tym dezorientacja, zawroty i euforii. Użytkownicy mogą stać się zawroty głowy, doświadczają braku wyroku i rozwijać bóle głowy. Chemiczny może niewyraźnie ich mowy i doprowadzić do czasowego paraliżu trwający pięć minut lub dłużej. Czasami wdychanie powoduje skurcze mięśni, bóle brzucha i halucynacje. Niektórzy użytkownicy cierpią z nudnościami i wymiotami. Użytkownicy mogą uskarżać się na drętwienie gardła i języka. Widoczne oznaki, że ktoś może być wdychanie czyszczenia komputera są wodniste oczy i czerwone, katar.

Długoterminowe skutki

Częste do kurzu może spowodować uszkodzenie hipokampa, obszar mózgu, który kontroluje pamięć. Mogą one stać się w stanie nauczyć się nowych rzeczy, lub może mieć twardy czas uczestnicząc w rozmowach. Długotrwałe nadużywanie inhalacji może rozbić tkankę tłuszczową, która otacza i chroni niektóre włókna nerwowe w organizmie. Tkanka ta pomaga włókna nerwowe szybko i sprawnie wykonywać swoje wiadomości. Uszkodzenie tkanki prowadzi do trudności wykonywania podstawowych czynności, takich jak rozmowy i spacery. Inne skutki dotknęły długotrwałego wdychania czyszczenia komputera jest brak koordynacji, utrata masy ciała, osłabienie mięśni, uszkodzenia nerek lub wątroby i depresji. Większość z tych działań są nieodwracalne i zagrażające życiu.

Śmierć

Wiele skutków powodowanych przez częste huffing, w tym nerek, uszkodzenie wątroby, utrata masy ciała, depresja może doprowadzić do śmierci. Jednak rzadko lub nawet po raz pierwszy użytkownicy mogą umrzeć od wdychania czyszczenia komputera. Każdy użytkownik, czy częste, długotrwałe lub po raz pierwszy, może umrzeć z powodu stanu zwanego Sudden Death Syndrome wąchania. Stan powoduje niewydolność serca i może uderzyć w każdej chwili na każdą osobę, że wdycha substancji chemicznych w rozpuszczalnikach i aerozoli. W Wielkiej Brytanii, 39 procent zgonów huffing wystąpił podczas użytkownika raz pierwszy.