adcov.com

Różnica między tlenu i wodoru

Różnica między tlenu i wodoru


Pamiętasz, gdy byłeś w klasie chemii i dowiedziałem się o wszystkich różnych elementów świata? Cóż, tlen i wodór są dwa istotne elementy, które są konieczne dla życia i przetrwania. Chociaż istnieje wiele podobieństw między nimi, mają one również wyróżniające właściwości, które czynią je różnią się od siebie.

Funkcja

Tlen i wodór są zarówno koniecznością dla wszystkich żywych istot. Twój mózg i inne organy potrzebują tlenu, aby funkcjonować w pełnym zakresie; trzeba to oddychać, na metabolizm i usuwanie toksyn z organizmu. Atom wodoru, z drugiej strony, jest stosowany jako gaz podnoszącego, takiego jak hel. Wodór jest składnikiem wody i jest stosowana w produkcji amoniaku i jako niekonwencjonalny źródła paliwa.

Cechy

Zarówno tlen i wodór są reaktywne, bezbarwne gazy, które znajdują się w powietrzu i są niezbędne do przetrwania. Główną różnicą pomiędzy tymi dwoma elementami jest ich właściwości fizyczne i chemiczne. Tlenu zawiera więcej protonów w jądrze, nadając mu bardziej elektronów i znacznie wyższą masę cząsteczkową niż wodór.

Fakty

Wodór jest najbardziej rozpowszechnionych pierwiastków, podczas gdy tlen nie jest zbyt daleko z tyłu. Tlen jest masa atomowa jest prawie 15 razy większy niż wodoru, co jest rzeczywiście najlżejszy z gazów. Tlen i wodór są zarówno niemetaliczne. Podsumowując, nie można żyć bez obu tlenu lub wodoru.

Ostrzeżenie

Istnieje zagrożenie związane z wodoru i tlenu. Oba gazy są bardzo palne. Nigdy nie należy palić wokół zbiornika tlenu lub dopuścić do otwartego ognia, gdy taki zbiornik jest obecny, zwłaszcza w miejscach o ograniczonej przestrzeni. To zwiększa szanse na pożar lub wybuch. Korzystanie z łatwopalnym wodorem był winowajcą odpowiedzialnym za to, co spotkało się załogowego sterowca Hindenberga że tragicznie eksplodował nad New Jersey w 1937 roku.