adcov.com

Psychospołeczne Wpływ choroby wieńcowej serca

Psychospołeczne Wpływ choroby wieńcowej serca


Niewydolność serca jest stanem, w którym znajduje się zwężenie tętnic prowadzących do serca. Zwężenie tych tętnic może powodować ból w klatce piersiowej lub zawału serca z powodu niedostatecznego przepływu krwi do serca. Osób z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca mogą wystąpić pewne problemy psychospołeczne.

Lęk

Osób z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca mogą czuć martwi lub niepokoi ich osobiste dobro i jak to wpłynie na ich rozpoznanie stylu życia.

Poczucie winy

Pacjenci z rozpoznaną chorobą serca mogą doświadczyć poczucia winy. Mogą uwierzyć, że ich styl życia wybrany mogły przyczynić się do ich nabycia choroby wieńcowej serca.

Zmiany w stylu życia

U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca może izolować się społecznie z przyjaciółmi wskutek efektów ubocznych leków lub ich objawów choroby, takie jak zmęczenie.

Depresja

Depresja jest chorobą, która u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca może wystąpić. Może to być spowodowane przez szereg przyczyn. Mogą one stać się mniej zmotywowani i mniej funkcjonalne w ich roli w życiu.

Znaczenie

Przesiewania pacjenta z chorobą wieńcową w kwestiach psychospołecznych daje lekarzowi możliwość zapewnienia właściwej opieki nad pacjentem.