adcov.com

Psychoaktywnych i ich skutki

Psychoaktywną jest każda substancja, która zmienia funkcjonowanie mózgu użytkownika. Istnieją dowody na to, że leki psychoaktywne były stosowane od prehistory dla różnych powodów. Skutki leków psychoaktywnych zależą od rodzaju leku i zamiarze użytkownika.

Definicja

Lekami psychoaktywnymi zmienia funkcjonowanie mózgu przez działanie na centralny układ nerwowy; mogą zmienić nastrój, poznania i percepcji użytkownika. Psychoaktywnych obejmują szeroką gamę substancji legalnych i nielegalnych, wspólnych i wysoko wyspecjalizowanych.

Historia

Stosowanie substancji psychoaktywnych można prześledzić od prehistorii do współczesności. Istnieją dowody na stosowanie substancji psychoaktywnych z kultur na całym świecie. Archeolodzy odkryli pozostałości wina w północnym Iranie sięgające do 6000 pne Papirus Ebersa, jednego z najstarszych tekstów medycznych w istnieniu, datowany na 1500 pne, szczegółowe informacje dotyczące zastosowania medycznego marihuany.

Stosowanie

Psychoaktywnych są używane do wielu różnych powodów. Lekarz może przepisać lek psychoaktywne, takie jak morfina, w leczeniu bólu. Inne leki psychoaktywne, mogą być określone w leczeniu zaburzeń psychiatrycznych, takich jak depresja i niepokój. Psychoaktywnych mają długą historię jako część rytuałów religijnych w wielu różnych kultur. Ze względu na sposób psychoaktywne leki zmieniają nastrój, postrzeganie i poznanie są one również wykorzystywane rekreacyjnie. Kofeina, nikotyna, marihuana, alkohol i kokaina są przykładami psychoaktywnych powszechnie wykorzystywanych do celów rekreacyjnych.

Efekty

Psychoaktywne leki działają poprzez tymczasowe zmiany typowe funkcjonowanie układu nerwowego. Leki dawać różne efekty. Depresyjne są substancje psychoaktywne, które spowalniają funkcjonowanie układu nerwowego. Alkohol jest Przykładem powszechnie stosowanego hamującego. Używki, które wahają się od kofeiny do kokainy, zwiększenie neurologicznych funkcjonowanie. Opiaty, zawierające opium, pochodzący z rośliny Papaver somniferum, lub matowa bloku bolesne odczucie. Morfiny i heroiny przykłady opiatów. Środki halucynogenne, takie jak marihuana i LSD, zmieniać postrzegania i poznawcze użytkownika. Halucynogeny mogą również produkować poczucie euforii. Przykłady leków psychoaktywnych stosowanych do leczenia psychiatrycznego zaburzenia psychiczne są używki, leki przeciwdepresyjne i leki przeciwpsychotyczne; są one stosowane do utrwalania emocji lub nastroju użytkownika.

Uwaga

Wiele psychoaktywne leki są fizycznie lub psychicznie wciągająca. Ze względu na zdolność do psychoaktywnych w celu wytworzenia efektów przyjemne w postaci zmienionej percepcji podwyższonej nastroju lub ulgę w bólu i depresji, istnieje prawdopodobieństwo, leki psychoaktywne być nadużywane. Niektóre leki psychoaktywne są nielegalne. Rząd USA klasyfikuje leki uznane za niebezpieczne i nie ma wartości leczniczych, takich jak marihuana, LSD i psylocybiny, jak leki, załącznik I. Użytkownicy tych leków ryzyko postępowania karnego. Korzystanie z wielu prawnych substancji psychoaktywnych, takich jak tytoń i alkohol, są również regulowane przez rząd federalny w postaci ograniczeń wiekowych dla zakupu i użytkowania.