adcov.com

Przegląd Oregon Health Plan

Oregon Health Plan (OHP) jest państwem programu opieki zdrowotnej dla mieszkańców Oregon niskich dochodach. Plan obejmuje nie tylko usługi medyczne opieki, ale także zdrowia psychicznego, leczenia uzależnień i opieki stomatologicznej. Niektórzy klienci OHP muszą płacić miesięczne składki, podczas gdy nie ma premii dla innych klientów, takich jak dzieci i osoby starsze.

Historia

Oregon Health Plan rozpoczął w 1994 roku dr John Kitzhaber, na pogotowie i lekarz państwowej senatora, doprowadziły do ​​tworzenia planu.

Znaczenie

Oregon Health Plan działa pod zrzeczenie federalnego rządu świadczenia opieki zdrowotnej o niskich dochodach Oregonians. Zwolnienie pozwala Oregon służyć większej liczby osób, za pomocą funduszy federalnych Medicaid.

Kwalifikowalność

Oregon Wydział Opieki Społecznej określa uprawnienia dla Oregon Health Plan (OHP), uznając wielkość osoby rodziny, dochód brutto (przed potrąceniami) i środków (środki pieniężne, oszczędności, inwestycje).

Rodzaje

Oregon planu Zdrowia OHP Plus jest pełny pakiet świadczeń dla dorosłych i dzieci, które kwalifikują się do Medicaid lub Zdrowia Dziecka Insurance Program (CHIP). Ten program nie ma premii. OHP standard obejmuje dorosłych, którzy nie kwalifikują się do Medicaid i opłaty miesięczne składki.

Korzyści

OHP priorytety opieki zdrowotnej, dając najwyższy priorytet na warunkach, które mogą być z powodzeniem leczonych. podkreśla także unikając poważnych warunków przez profilaktycznej opieki.