adcov.com

Proste sposoby, aby zrozumieć łańcucha transportu elektronów

Proste sposoby, aby zrozumieć łańcucha transportu elektronów


Łańcuch transportu elektronów odgrywa istotną rolę w komórkowym procesem oddychania. Ogólnym celem dla oddychania komórkowego jest do produkcji energii, że komórki mogą używać do pracy. Proste sposoby, aby zrozumieć ostrość łańcucha transportu elektronów na swojej roli w procesie wytwarzania energii, rolę odgrywaną tlen w łańcuchu transportowym i znaczenie sprawności w procesie metabolizmu komórek.

Proces konwersji energii

Proces metabolizm bodyâ € ™ s występuje w etapach, w których spożycie pokarmu i trawienie reprezentują początkowe części procesu, według Thomas Nelson Community College. Gdy jedzenie jest podzielone na tłuszczów, białek i węglowodanów, krwiobiegu prowadzi tych składników odżywczych do komórek. W bodyâ € ™ s układ oddechowy odgrywa również rolę w tym procesie, jak również dostarczany jest tlen do komórek za pośrednictwem krwi. W celu konwersji materiałów spożywczych w energię użytkową, proces oddychania komórkowego idzie w trzech etapach - glikoliza, cykl Krebsa i łańcucha transportu elektronów. W łańcuchu transportu elektronów, energia jest przekształcany przez przeniesienie elektronów wzdłuż łańcucha reakcji chemicznych. Energia zawarta wewnątrz tych elektronów jest używany do konwersji atomów tlenu do atomów wodoru, które są podstawowe materiały potrzebne do produkcji energii, cząsteczki ATP (adenozynotrójfosforanu).

Energia elektronów transport

Proces oddychania komórkowego używa etap glikolizy do przemiany glukozy w energię lub cząsteczek pirogronianu, według Thomas Nelson Community College. Cykl Krebsa przekształca energię zawartą wewnątrz cząsteczek pirogronianu do NADH i FADH2 cząsteczek. Łańcuch transportu elektronów wykorzystując energię zgromadzoną wewnątrz NADH i FADH2 cząsteczek konwersję cząsteczek tlenu do atomów wodoru, lub cząsteczki H2O. W efekcie elektrony z cząsteczek NADH i FADH2 są transportowane wzdłuż łańcucha reakcji chemicznych dziewięciu etapach. Elektrony te zawierają energię wyprodukowaną w etapach glikolizy i cyklu Krebsa. Ponieważ elektrony poruszać się w łańcuchu transportu elektronów, reakcje, które mają miejsce są zasilane przez energię zawartą wewnątrz elektronów.

Efektywność procesu

ATP cząsteczki - produkt końcowy oddychania komórkowego - wykorzystać energię zawartą w środku pierwszych cząsteczek glukozy i pirogronianu i udostępnić ją w formie, że komórki mogą korzystać, w zależności od Thomas Nelson Community College. Komórki są przeznaczone do produkcji energii, gdy są potrzebne, więc przechowywania materiałów energetycznych nie jest opcją. Oznacza to, komórki muszą inicjować procesy oddychania na miarę potrzeb. Podczas glikolizy i cykl Krebsa etapy wytworzenia minimalne ilości energii łańcuch transportu elektronów wytwarza 10 razy więcej energii w postaci cząsteczki ATP przy użyciu tlenu jako źródło zasilania. Dzięki temu komórki na bodyâ spotkać € ™ s zmieniających się potrzeb energetycznych, jak również utrzymanie ogólnych potrzeb zdrowotnych i odżywczych swoich komórek.