adcov.com

Prawo odmowy Leczenie Zdrowia Psychicznego dla Młodzieży

Prawo do odmowy leczenia zdrowia psychicznego jest kontrowersyjna; bardziej, dotyczące dzieci i młodzieży. Często tworzy walkę między pacjentem a lekarzem.

Dzieci

Rodzice i opiekunowie prawni mają prawo do odmowy zgody na leczenie dla swoich dzieci, aż w pewnym wieku. Gdy dziecko osiągnie wiek państwa określone, mają aktywny głos w ich leczeniu.

Specjaliści zdrowia psychicznego

Odmowa leczenia przez dziecko lub rodzic może stworzyć animozji między lekarzem a pacjentem. Lekarz może starać się bronić oceny klinicznej i leczenia sugestię.

Niebezpieczeństwo Sobie

Państwo ma prawo zmusić hospitalizacji i / lub leczenia, jeżeli dziecko jest uważane za zagrożenie dla siebie lub innych.

Wytyczne

Ocena kompetencji powinny rozważyć możliwość młodzieńca zrozumienia leczenia i być w stanie dokonać wyboru, dalszego zrozumienia konsekwencji. Powinny one być powiadomiony o ryzyku i skutkach ubocznych leczenia i ryzyka odmowy leczenia. Instrukcja o świadomej zgody na leczenie i dyskusji z dzieckiem i rodziną w zakresie celów i korzyści z proponowanego leczenia należy wykonać.

Rozważania

Młodzieży, które jest właściwe będzie miał wspierające rodziców i ich zaufanie do lekarza. Powinny one być wolne od jakichkolwiek ciśnienie wywierane lub błędne informacje wpłynąć wyrok.