adcov.com

Prawna definicja wstępu

Prawna definicja wstępu

Osoby fizyczne są winni karnej trespassing, gdy osoba świadomie wprowadza i niezgodnie z prawem pozostaje w budynku lub nieruchomości, który jest przeznaczony do prowadzenia z intruzami. Osoby zobowiązać karnej trespassing, gdy one wprowadzić lub pozostać na własność. Każde Państwo ma swoje własne przepisy odnoszące się do wstępu, i osób musi skontaktować się z lokalnego prawa w każdej jurysdykcji.

Karnych wkroczenia

Wkroczenia ustawowe występują zwykle na prywatnej posesji w miejscach takich jak domy, apartamenty, samochody i budynki biurowe. Zgody właścicieli jest bardzo ważnym elementem ustawowe (wytyczne) Jeśli chodzi o prawa wkroczenia. Bez zgody właścicieli prawa będzie zwykle zakładają, że człowiek wiedział, że nie mieli pozwolenia na wjazd na szczególną Właściwość. Inne prawa przeciwko karnej trespassing obejmują wprowadzenie ogrodzona, pomijając widoczne zamieszczone znaki zakaz wstępu, lub nie uzyskania zgody od osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela.

Wykroczenie cywilne

Cywilnego wkroczenia zwykle obejmuje uszkodzenia mienia. Ludzi zwykle odbywają odpowiedzialności w przypadku wykroczenie cywilne, skoro doszło do uszkodzenia mienia. Pozew o odszkodowanie, które wynika z występek zwykle występuje w sprawie cywilnej. Oskarżenia również mogą być stosowane w przypadku wykroczenie cywilne, jeśli istnieje dowód, że to nastąpiło. Wykroczenie cywilne naruszenia zwykle trafiają do sądów do rozliczenia przez właścicieli nieruchomości.

Ustawowe elementy

Państwa mogą mieć różne prawa, co stanowi wykroczenie karne, ale istnieją pewne wspólne ustawowe elementy, które zwykle stosuje się do wszystkich ustaw wkroczenia. Wystąpienia wkroczenia gdy zaangażowane są domy występują, gdy dom jest do zamieszkania. Nie ma znaczenia czy dom jest zajęty lub zajęte. W zależności od jurysdykcji wstępu nie mogą występować dla domów, które nie nadają się do zamieszkania. Rezygnacja może również ewentualnie stosowane jako obrona przeciwko oskarżeniu dla tego rodzaju przestępstw.

Różne przepisy

Od czasu wkroczenia prawa różnią się w różnych jurysdykcjach, istnieje wiele różnych sytuacji i okoliczności, które określają Kiedy wkroczenia może mieć wydarzyło. Powództwa cywilne może zostać wszczęte przeciwko właścicieli zwierząt, gdy jeden z ich zwierząt wchodzi na inną osobę własności. Niektórzy ludzie o nazwie "zaprosić" (takie jak policjantów, od drzwi do drzwi sprzedawców) może mieć wyjątki od wymagające zgody wejść na własności prywatnej. Dorozumianej zgody jest, gdy osoba przechodzi na własność prywatną, by uratować życie lub jakieś inne powody. Znaków wkroczenia służyć jako ostrzeżenie, ale nie są one all inclusive.

Kary

Normalnie policji wymusza zadośćuczynienia ustawowych. Większość państw nie zezwalają właścicieli nieruchomości do użycia siły w celu pozbycie się intruza. Osób, którzy nieumyślnie wprowadzić na własności prywatnej, ale wykonaj na wniosek właścicieli do opuszczenia więcej niż może nie być ścigana za wkroczenia. Trespassing normalnie spada zgodnie z prawem cywilnym i jest uważane za przestępstwo popełnił wykroczenie. Każdej jurysdykcji ma własną kar i grzywien, które są używane do wkroczenia.