adcov.com

Passiv røyking og astma hos barn

Passiv røyking er ekstremt farlig for alle som puster den inn, spesielt på en jevnlig basis. For et barn, som lunger og andre organer er fortsatt utvikling og vekst, kan konsekvensene føre til astma og andre alvorlige helseproblemer.

Forårsaker New Astma

Passiv røyking kan føre til barn som tidligere var upåvirket å utvikle astma.

Forverre eksisterende astma

Passiv røyking kan utløse flere astmaanfall hos barn som allerede har astma.

Ingen nivå er trygt

The Surgeon General har nylig annonsert at det ikke er nivået av passiv røyking som er risikofritt.

Farlige kjemikalier

Det er over 250 kjemikalier og giftstoff i sigarettrøyk og nivåer i passiv røyking er enda høyere, ettersom de ikke har gått gjennom sigarettfilter, men i stedet brenne fra sigaretten direkte ut i luften.

Andre negative effekter av passiv røyking

Barn som utsettes for passiv røyking på en jevnlig basis er mye mer utsatt for bronkitt, lungebetennelse, ørebetennelse og selv krybbedød (SIDS).