adcov.com

Oversikt over nyrekreft Stages

Stadier av kreft fortelle legen hvor langt kreften har spredd seg i hele kroppen. I nyrekreft stadier definere hvor mye av nyrene er involvert og om kreften har spredd seg til omkringliggende områder eller til andre deler av kroppen.

TNM System

TNM-systemet er felles for scenen av alle krefttilfeller; "T" står for svulst, "N" betyr (lymfe) noder og "M" betyr metastaser (spredning til andre deler av kroppen). Kombinasjonen av disse gir legen informasjonen for å nevne stadium av kreft.

Stage 1

Svulsten er 7 cm (2 3/4 tommer) på tvers av eller mindre og ligger fullstendig inne i nyrene. Det er ingen spredning til omkringliggende vev eller lymfeknuter.

Stage 2

Svulsten er større enn 7 cm, men det ligger fremdeles helt innenfor nyrene uten spredning til omkringliggende områder eller lymfeknuter.

Stage 3

Kreften har spredd seg til en lymfeknute og kan også ha spredt seg til vevet rundt nyrene eller til en av de store årer rundt nyrene.

Stage 4

Svulsten har spredt seg utenfor nyrene og innebærer mer enn en lymfeknute; dette stadium kan også bety at kreften har spredd seg til en annen del av kroppen.