adcov.com

Odpady niebezpieczne vs odpadów specjalnych

Odpady niebezpieczne vs odpadów specjalnych


Odpady niebezpieczne są odpady, które mogą cię skrzywdzić i środowiska, jeśli źle zarządzana. Odpady specjalne są odpady, które mogą spowodować nieznane zagrożenia dla ludzi i środowiska. Odpady niebezpieczne obejmują produkty gospodarstwa domowego, które zawierają rozpuszczalniki żrących lub odpady, które zawierają ołów i arsen. Odpady specjalne mogą to nawozy lub zanieczyszczonej ziemi.

Definicja odpadów niebezpiecznych

Według Agencji Ochrony Środowiska, odpady niebezpieczne są zdefiniowane jako materiały, które są niebezpieczne lub niebezpieczne. Odpady niebezpieczne są klasyfikowane jako takie, gdy materiał jest zapalny, żrący, biernej i uznane za toksyczne.

Niebezpieczne Klasyfikacje

Niebezpieczne odpady jest uważany zapalny, czy odpad może stworzyć ogień przez tarcie, lub jeśli materiał spala się łatwo. Takie materiały mogą obejmować rozpuszczalniki lub gaz. Materiały, które są żrące to Odkurzacze przemysłowe wytrzymałości lub czyszczenia rur. Materiały reaktywne mogą zawierać amoniaku i wybielaczy. Materiały są toksyczne, kiedy mogą być wdychania lub połykania szkodliwymi wyników. Odpady mogą być toksyczne, gdy są beztrosko wyrzucać w środowisku.

Specjalne Definicja odpadów

Według Allied odpadów, usuwanie odpadów wymaga specjalnych materiałów i pozwalając specjalnego postępowania ze względu na potencjalne ryzyko, że odpady specjalne mogą powodować u ludzi, środowiska, domów i wyposażenia. Odpad zawiera materiały, takie jak kwasy, chemikalia, olej z wiercenia i odpadów uranu. Odpady niebezpieczne mogą być zaklasyfikowane do kategorii, w tym odpadów przemysłowych oraz kontroli zanieczyszczeń.

Odpady przemysłowe

Odpady przemysłowe to odpady, które składa się z ciała stałe, półstałe, cieczy lub materiałów gazowych. Odpady przemysłowe powstają w trakcie produkcji przemysłowej i rolnej; są one sklasyfikowane jako niebezpieczne lub innych niż niebezpieczne. Niebezpieczne odpady przemysłowe i rolnicze może zawierać pestycydy, farby, środki chemiczne, metale ciężkie i ścieków. Materiały inne niż niebezpieczne są materiały, które nie stwarzają potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska (takie jak gaz ziemny) odpadów.

Zanieczyszczeniom i ich kontroli odpadów

Odpadów kontrola zanieczyszczeń jest formą odpadów stworzony przez przedsiębiorców. Według Agencji Ochrony Środowiska w stanie Illinois, odpadów kontrola zanieczyszczeń odnosi się do zanieczyszczeń wytwarzanych z materiałów, takich jak chemikalia, są uwalniane do powietrza. Takie zanieczyszczenia mogą być wynikiem produkcji przemysłowej, która może pompować substancji toksycznych do atmosfery i środowiska.