adcov.com

New Hampshire Medicaid pytania

Medicaid jest federalny program, który daje ubezpieczenie zdrowotne do tych osób o niskich dochodach, którzy nie mogą zapłacić za prywatne ubezpieczenie lub którzy nie mają ubezpieczenia przez swoich pracodawców. Nie każda osoba kwalifikuje się do Medicaid. Mimo że program jest podawany przez rząd federalny, kraje współpracują z 50 procent wkładu do programu, a zatem, Medicaid korzyści i przepisy mogą się różnić od stanu. Stan New Hampshire ma swoje własne zasady programu Medicaid, które oferuje.

Dlaczego Medicaid różne w New Hampshire, niż to jest w innych krajach?

Ponieważ stany pokrycie 50 procent kosztów Medicaid, państwa otrzymują swobodę w podejmowaniu decyzji, które obejmuje, oraz jakie korzyści, aby zapewnić dla tych osób, które są uprawnione do korzystania z programu. Każdy stan ma własną agencję odpowiedzialną za program, a są często różne biura zlokalizowane w różnych miastach i powiatach. Centralne biuro dla agencji New Hampshire Medicaid jest w mieście Concord.

Jak Medicaid kwalifikowalności w New Hampshire określony?

Stan New Hampshire opiera swoje decyzje kwalifikowalności na trzy rodzaje wymogów: ogólny, przychodów i medycznych. Stan ocenić te wymagania w każdym konkretnym przypadku, a to określa, czy masz prawo, czy nie. Wymagania mogą zmienić się z korzyścią korzystać. Na przykład, aby otrzymać określony rodzaj pokrycia, takich jak "pomocy potrzebującym w ciemno", to trzeba by zakwalifikować się do różnych wymogów w zakresie zdrowia niż byłoby dla "zdrowia" dla dzieci pokrycia.

Jakie są ogólne wymagania?

Ogólne wymagania do czynienia głównie z kwalifikacji prawnej. Na przykład, trzeba być obywatelem USA lub prawna stałe miejsce zamieszkania, należy uznać obecny mieszkaniec stanu New Hampshire i trzeba mieć numer ubezpieczenia społecznego. Wymagania wiekowe będzie zależeć od programu, który się ubiegamy.

Jakie są wymagania finansowe?

Państwo ma dwie kategorie wymagań finansowych, które ocenia: dochodów i zasobów. W zależności od programu, może być wymagane jedynie do przedstawienia dowodu jednej z dwóch kategorii. Wymagania dochodowy zawiera dochodów gospodarstw domowych. Wymagania dotyczące zasobów obejmują zasoby gospodarstwa domowego, takich jak środki pieniężne, rachunki bankowe, akcje, obligacje, niektórych pojazdów, stałe okupowanej nieruchomości, niektóre rodzaje trustów i potencjalnych dochodów. Korzyści możesz być uprawniony do otrzymania przed otrzymaniem Medicaid, że liczy się jako część dochodu są również częścią zasobów. Należą do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, świadczeń emerytalnych lub emerytury, bezrobocie lub odszkodowań, innej firmy, opieką medyczną, Veteran Korzyści i składki od każdej odpowiedzialnej osoby trzeciej.

Jakie są wymagania medyczne?

Niektóre programy Medicaid dla których można zastosować wymagają dowodu konkretnych schorzeń, takich jak ślepota lub określonej choroby. Aby analizować te informacje, biura Medicaid patrzy na dokumentacji medycznej i innej dokumentacji medycznej związanej z konkretnym stanem medycznym trzeba, że ​​odnosi się do świadczenia, na które się ubiegasz. Nie wszystkie korzyści wymagają informacji medycznej.

Jak złożyć wniosek?

Przejdź do New Hampshire z Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych stronie i kliknij "Zastosuj się do Medicaid"> "ubiegać się o pomoc." Strona poprowadzi Cię przez proces aplikacji i formularzy, które trzeba złożyć. Po złożony wszystkich formach i wysyłane w informacji, państwowy urząd skontaktuje się z Państwem w celu poinformowania Cię od tego, czy zostały przyjęte, czy nie.