adcov.com

Medycyna Elektronika Bezpieczeństwo elektryczne

Medycyna Elektronika Bezpieczeństwo elektryczne


Elektronika medyczne podlegają surowym wymaganiom testowania bezpieczeństwa i zgodnie z medycznego urządzenia wydawcy MDDI normy te są ustawione, aby zwiększyć w 2012 roku Pomimo tego, urządzenia medyczne spowodować 10000 obrażeń rocznie w Stanach Zjednoczonych, choć nie wszystkie z nich są związane z energią elektryczną.

Instrukcje

Pierwszym krokiem bezpieczeństwa na każde urządzenie elektroniczne jest, aby dokładnie przeczytać wszelkie instrukcje, instrukcje i ostrzeżenia, że ​​producent obejmuje z urządzeniem. Żadne dwa urządzenia są dokładnie takie same, a każdy ma swoje własne wymagania dotyczące bezpieczeństwa.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Mimo, że urządzenia są różne, niektóre podstawowe zasady bezpieczeństwa mają zastosowanie do prawie wszystkich urządzeń elektronicznych. Urządzenia, przewody zasilające i przyłącza powinny być regularnie sprawdzane pod kątem wad lub uszkodzonych połączeń. Upewnij się, że urządzenia są wyłączone przed podłączeniem ich do sieci i zminimalizowanie obecności cieczy wokół instrumentów elektronicznych.

Ustawienia szpitalne

Oprócz odpowiedniej konserwacji, pracownicy szpitala powinni nosić towar stóp na gumowej podeszwie, która zapewnia właściwe uziemienie. Wszystkie urządzenia powinny być sprawdzone, aby upewnić się, że działa prawidłowo przed przystąpieniem do korzystania z nich w opiece nad pacjentem. Wystarczająca ilość miejsca powinna być również zapewniona wokół urządzeń elektronicznych, aby uniknąć wypadków.