adcov.com

Korzyści zdrowotne wynikające z Melatonina dla snu

Melatonina jest hormonem, który znajduje się w wielu zwierząt, w tym ludzi. Poziom melatoniny wzrost i spadek w ciągu dnia i pomagają regulować wiele funkcji w organizmie człowieka. Melatonina działa poprzez wiązanie do receptorów melatoniny aktywację specjalnych całym ciele. Suplementów melatoniny są dostępne w Stanach Zjednoczonych, chociaż over-the-counter sprzedaż tego związku jest nielegalne w niektórych krajach.

Produkcja melatoniny

Melatonina są wytwarzane przez szyszynkę, który jest częścią mózgu, poza barierę krew-mózg.

Wpływ melatoniny

Melatonina działa w celu regulacji rytmu okołodobowego, powodując senność i obniżenie temperatury ciała.

Znaczenie rytmu dobowego

Jeśli rytm dobowy zostanie zakłócony, może to prowadzić do choroby afektywnej dwubiegunowej czy innych zaburzeń psychicznych, w tym niektórych zaburzeń snu.

Inne Implikacje zdrowotne

Zaburzenie okołodobowego rytmu powodu obniżenia poziomu melatoniny może również wpływać na układ odpornościowy. Istnieją również dowody, że obniżenie poziomu melatoniny może prowadzić do zwiększonego ryzyka raka.

Funkcja suplementów melatoniny

Suplementacja melatoniny może pomóc w utrzymaniu stężenia melatoniny na wystarczająco wysokim poziomie dla normalnej funkcji rytmu dobowego.