adcov.com

Jakie są szanse, że Podwyższone PSA Środki Prostate Cancer?

PSA (antygen specyficzny dla prostaty) Test jest powszechnie stosowany jako przesiewowych na raka prostaty u mężczyzn w wieku powyżej 50 lat, lub u mężczyzn w każdym wieku z historią raka prostaty. Podwyższonym PSA oznacza szanse na rozwój raka prostaty są wyższe.

Historia

PSA, czasami określane jako markera nowotworowego, jest wytwarzany naturalnie w ciele w małych ilościach. Według National Cancer Institute, podwyższonym PSA sam nie oznacza raka prostaty.

Identyfikacja

PSA może być podwyższona wynikiem zapalenia prostaty zwanym gruczołu krokowego. Może być również wynikiem przerostu prostaty. Którykolwiek z tych warunków może przekształcić się w raka prostaty.

Potencjał

Według WebMD, szanse są 15 procent szans na raka gruczołu krokowego, jeśli wynik PSA jest mniej niż 4 z normalnym egzaminem prostaty. Poziomy PSA pomiędzy 4 i 10 znajdują się w 25 procentowym przypadkowo i tym większe niż 10 procent są 67 kurs na raka.

Rozważania

American Cancer Society zaleca porównanie wyników prędkości PSA z roku na rok następny. Nagły skok w wartościach laboratoryjnych może zwiększyć szanse na raka prostaty.

Ryzyko

Wiek wynosi na początku listy czynników ryzyka. Według National Cancer Institute, prawie 63 procent wszystkich nowotworów prostaty występuje u mężczyzn powyżej 65 roku życia.