adcov.com

Jakie są przyczyny neuralgii potylicznej?

Neuralgii potylicznej jest rodzaj bólu głowy, który powoduje przewlekłe bóle i skurcze w okolicy szyi i głowy. Ból jest na ogół zlokalizowane w tylnej powierzchni górnej części szyjki i spowodowany uszkodzeniem nerwu lub podrażnienia.

Trauma

Uraz do tyłu głowy, takie jak kręgów szyjnych, może spowodować stan zapalny i obrzęk. Stan ten może wpływać na nerwy z powodu skrajnych mięśni szyi.

Medyczne

Zapalenie kości i stawów, nowotwory, uszkodzenia szyi, kręgosłupa kompresji, dna moczanowa, zakażenie, cukrzyca i stan zapalny naczyń krwionośnych są schorzenia, które powodują stan zapalny. Zapalenie nerwów może spowodować uderzenie prowadzącą do neuralgii potylicznej.

Objawy

Najczęstsze objawy neuralgii potylicznej głowy, to zlokalizowane przetargu i ból skóry głowy i / lub ciśnienie za oczami.

Leczenie

Leczenie neuralgii potylicznej skupia się na leczeniu objawów. Masaż, odpoczynek, fizykoterapia, leki przeciwdepresyjne, bloki nerwowe i sterydy są leki, które są przewidziane dla opcji leczenia.

Badania

Dokładna przyczyna neuralgii potylicznej jest nieznany. Narodowy Instytut Chorób Neurologicznych i Stroke jest przeznaczony do przeprowadzenia badań w celu zrozumienia mechanizmów bólu i / lub opcji leczenia.