adcov.com

Jakie są przyczyny CLL?

Przewlekła białaczka limfocytowa, albo CLL, jest rak, który występuje w szpiku kostnego i krwi pacjenta. PBL dotyczy białych krwinek zwanych limfocytami. Choroba często rozwija się wolniej niż w przypadku innych typów białaczki.

Mutacja genetyczna

Zgodnie z Mayo Clinic, CLL występuje, gdy mutacje genetyczne w szpiku kostnym powoduje nieprawidłowych limfocytów być tworzone, które nie są skuteczne w zwalczaniu infekcji.

Historia rodziny

Osoby, u których w rodzinie CLL może być na większe ryzyko rozwoju choroby.

Chemikalia

Ekspozycja na czynniki Orange i inne insektycydy lub herbicydy zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia CLL.

Demografia

Mężczyźni i osoby powyżej 50 roku życia mają wyższe ryzyko zachorowania na przewlekłą białaczkę limfatyczną. Biali mają większe prawdopodobieństwo zachorowania na CLL niż ludzie innych ras.

Objawy

CLL może rozwijać się bez objawów lub może powodować bezbolesne powiększone węzły chłonne, gorączka i zmęczenie. Może również wystąpić częste infekcje, poty nocne i utrata masy ciała.