adcov.com

Jakie są dziedziczone cechy przekazywane przez?

Jakie są dziedziczone cechy przekazywane przez?


Cechy dziedziczne są cechy, zarówno widocznych i ukrytych, kontrolowane przez geny, małych odcinków DNA znajduje się par chromosomów. Jeden chromosom dziedziczony jest od każdego z rodziców. W prawie wszystkich organizmów, geny są dopasowane między tymi dwoma chromosomami. Kilka cech jest kontrolowana przez jeden gen, ale w większości przypadków cechy są tworzone przez szereg genów działających na siebie.

Jednogenowych Cechy

Pojedynczego genu lub jednogenowej cechy są sterowane przez pojedynczą parę genów. Mukowiscydozę, na przykład, jest kontrolowana przez jeden gen na chromosomie 7. human single cechy danego genu mogą być dominujące albo recesywne. Organizm z dwóch odpowiadających genów będzie wyrażać tę cechę genetyczną. Organizm z gen dominujący i recesywny wyrazi dominującą cechę. W mukowiscydozie gen chorobotwórczy jest recesywny. Oznacza to dziecko urodzone z tylko jedną kopię tego genu nie będzie mieć mukowiscydozę; Zamiast dominujący gen non-cystic fibrosis będzie ekspresji. Dziecko z dwóch egzemplarzy, trzeba będzie jednak choroby.

Złożonych cech

Większość cech jest kontrolowana przez wiele genów. Ludzkiego oka kolorze, na przykład, jest sterowane przez co najmniej trzy różne geny. Sposób geny te łączą się w dziecko decyduje, co jego kolor oczu będzie. Ponadto, nie wszystkie pary pojedynczych genów są po prostu dominujący lub recesywny; Ludzki krwi typing zależy od dwóch dominujących genów, przy recesywny jest nieobecność tych dwóch genów. Ludzka krew może mieć antygen A, antygen B, lub też nie. Dzieci urodzone z pojedynczym lub podwójnym A będzie miał typ A krew - ale nie, ani B jest dominujący. Dzieci zarówno A i genem antygenu B ma grupę krwi AB.

Cechy związane z płcią

We wszystkich wyższych organizmów, specjalny pary chromosomów, określane jako X i Y, z powodu ich kształtów określić płeć organizmu. W organizmach męskich, chromosom Y brakuje wielu genów. Oznacza to geny znajdujące się na osi X, która byłaby w połączeniu z jednym z tych genów na brakujących Y automatycznie ekspresji w organizmach męskich. Cechy ślepoty u ludzi, takich jak kolor i hemofilii znajdują się na chromosomów płciowych, a tym samym są bardziej narażone na ekspresji w samca.

Genotypu i fenotypu

Geny DNA człowieka, czy te geny ulegają ekspresji czy nie, dalej genotypu. Cechy, które są wyrażane są nazywane fenotypem. Jest to ważne w diagnostyce choroby genetyczne. Osoba, która jest w pełni zdrowa może mieć jedną kopię genu cystic zwłóknienia; jak ten gen jest recesywny, osoba nie wykazują żadnych oznak choroby. Jednak, że jest nosicielem. Jeśli poślubia inną osobę z jednej kopii tego samego genu, istnieje 25 procent szans, że każde dziecko ma również wyobrazić mukowiscydozę, a 50 procent szans, że dziecko będzie miało jedną kopię. Rodziny, które małżeństw mieszanych często, jak królewskich domów Europy, są bardziej prawdopodobne, aby wyrazili powodu zaburzeń genetycznych wyższą szansą nosicieli tych samych dzieci gen poczęciu razem.