adcov.com

Jakie produkty zawierają siarkowodór?

Jakie produkty zawierają siarkowodór?


Siarkowodór jest często określane jako "gaz ściekowego", ponieważ często jest produktem podział odpadów. Gdy jest na niskim poziomie, to zapach zgniłych jaj, ale na niskim poziomie nie jest koniecznie zagrożenie dla zdrowia. Gdy znajduje się na wyższym poziomie, w jego najbardziej niebezpieczne nie może powodować nieprzyjemny zapach. Przy wysokich stężeniach może być śmiertelne.

W całym domu i okolicy

Siarkowodór może być zwolniona do domu z powodu złej instalacji kanalizacyjnej. Jeśli w domu ma kanalizacji kanalizacyjnych z suchych pułapek jest zagrożone problemem siarkowodoru. Życie na lub w pobliżu gospodarstwa rolnego lub w pobliżu zakładu kanalizacji może narazić Cię na gazie. Może być również obecny w niektórych wód gruntowych.

Budynki Przemysł

Elektrownie Electric, operacje wydobycia gazu, papiernie, zakłady asfaltu i składowiska odpadów, to tylko kilka miejsc, które wytwarzają siarkowodór na wysokim poziomie. Może to być również wyrób spalin samochodowych.

Źródła naturalne

Inne źródła siarkowodoru należą browary, odwierty gazu ziemnego i sprężyny siarki.

Produkty konsumenckie

Nie jest znane żadne produkty konsumenckie, które mają jakąkolwiek siarkowodoru.