adcov.com

Jaki typ danych jest używany do oceny Społeczność Zdrowia?

Jaki typ danych jest używany do oceny Społeczność Zdrowia?


University of North Carolina Health Sciences Biblioteki określa społeczności oceny stanu zdrowia, czasami nazywane diagnoza społeczność, jako "systematyczne badanie wskaźników stanu zdrowia dla danej populacji, który jest używany do identyfikacji kluczowych problemów w społeczności." Jej celem jest stymulacji działań, które rozwiązuje potrzeb zdrowotnych wspólnotowego docelowego. wspólnotowe oceny zdrowia zatrudniają wielu źródeł danych kombinowanego do zbadania szerokiego zakresu zagadnień zdrowia.

Cechy demograficzne i społeczno-ekonomiczne

Dane demograficzne są numery, które mierzą całkowitą populację wspólnotowego i jego podział na takich cechach jak gęstość zaludnienia, migracji ludności, rasę / pochodzenie etniczne, grup wiekowych i płci. Dane demograficzne są być może najbardziej pomocne w ocenie zdrowia społeczności, kiedy to Socjoekonomii lub statystyki cech, takich jak wykształcenia, dochodów i statusu zatrudnienia pomiarowych. Wyniki badań kojarzy te specyficzne cechy z stanu zdrowia i wyników zdrowotnych.

Statystyki Vital

Vital statystyki pochodzą z dokumentów rządowych dotyczących wydane pewnych ważnych wydarzeń w życiu członków społeczności "- zwykle urodzeń, małżeństw, rozwodów i zgonów. Niektóre asesorzy zdrowia społeczności, w tym Departament Zdrowia Stanu Nowy Jork, leczenia śmiertelność płodów i wywołane aborcji jako niezbędne statystyki.

Statystyki zdrowia lub wskaźniki

Statystyki w dziedzinie zdrowia, zwane również wskaźniki zdrowotne, to liczby, które odpowiadają na konkretne pytania polityki zdrowotnej o wspólnocie docelowej. Na przykład, roczna śmiertelność danej wspólnoty z powodu chorób związanych z paleniem tytoniu może pomóc określić zakres programów rzucania palenia społeczność. Śmiertelności, chorobowości i zachorowalności statystyki dla danej choroby są wspólne wskaźniki zdrowia. Komitet Narodowy na Vital Health Statistics i zaleca, oceny zdrowia społeczności wybrać zakres wskaźników na podstawie definicji Światowej Organizacji Zdrowia zdrowia jako "stan pełnego dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub słabości. "

Dane jakościowe

Oceny Społeczność zdrowia coraz użyć kombinacji danych jakościowych i ilościowych. Dane ilościowe, w tym demografii, ruch naturalny i statystyk zdrowia, są oparte na numer. Dane jakościowe, z drugiej strony, uchwycić ludzkie znaczenia i historie odnoszące się do tematu badawczego. Niektóre wspólne źródła danych jakościowych są wywiady indywidualne, grupy fokusowe i przegląd literatury. Dane jakościowe mogą, na przykład, określenia i zbadania podstawowych zagadnień zdrowotnych w doświadczeniach członków społeczności i własnych wyobrażeń o jakości ich życia.

Dane na temat przeszłości zaniedbanych tematy

Coraz ocena zdrowia społeczność została rozszerzona na krytyczne, ale historycznie zaniedbanych tematów, w tym zdrowia środowiskowego i zdrowia reprodukcyjnego. Istotne i pouczające informacje na te tematy mogą być zbierane od powyższych ilościowych i jakościowych źródeł danych. To dlatego AssessNow zaleca wskaźników zdrowia odzwierciedlające przedmiotów, takich jak zdrowie środowiskowe i ciąży, a instrukcja z Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego prezentuje zastosowań badań jakościowych w modernizacji reprodukcyjnych programów zdrowotnych.