adcov.com

Jaki jest cel z genogram?

Genogram jest formą malarskiej reprezentacji, który jest używany głównie w celu przedstawienia relacji rodzinnych danej osoby i jego historię medyczną. Genograms, choć podobna do tradycyjnej techniki drzewo genealogiczne, są lepsze drugie, ponieważ pozwalają osoby do wizualizacji różnych dziedzicznych i genetycznych wzorów. Genograms mogą być również wykorzystywane do lokalizowania i określenia częstych i powtarzających się jednostek zachowania wraz z skłonności genetycznych związanych z nimi.

Cele genogram

Genograms są wykorzystywane w różnych dziedzinach badań i studiów, które są szczegółowo omówione w tym artykule.

Genealogii

Technologia genogram jest powszechnie używane w dziedzinie genealogii, głównie, ponieważ pomaga w historii rodzinnych poprzez zapis historii życia każdego z członków rodziny. Genealogów ogólnie znaleźć używając genograms łatwe, ponieważ pomagają przedstawiają różne ważne wydarzenia w historii rodziny, takich jak małżeństwa, rozwodu, adopcji, emigracji itd, bez większych trudności.

Medycyna

W medycynie, genograms ogólnie pomóc ocenić różne zagrożenia dla zdrowia i zagrożeń dla osoby szybko. Takie terminowe oceny dla zagrożeń zdrowotnych na ogół pomaga osoba uzyskać lepsze traktowanie na zagrożenia dla zdrowia. Mając również wcześniejsze informacje o chorobach, które są dziedziczne, które mogą być przekazywane jest z pokolenia na pokolenie, pomaga osobom w realizacji użytecznych środków zapobiegawczych.

Psychologia

W dziedzinie psychologii, genograms ogólnie pomóc psychologowie uzyskać przydatne informacje od pacjentów, co pozwala im analizować problemy swoich klientów, takich jak problemy małżeńskie, problemy rodzinne, itp, w większym i szerszym kontekście. Genograms przedstawiają również relacje emocjonalne osób.

Terapia Rodzinna

W dziedzinie terapii rodzinnej, genograms są powszechnie stosowane do oceny i zbadania relacji między członkami rodziny i indywidualnych cech. Terapeuci rodzinne zazwyczaj używają genogram właściwie zbadać wzorce relacji w rodzinie i interweniować w niektórych problematycznych wzorców.

Badania

Genograms ogólnie pomóc naukowcom i badaczom, aby właściwie zrozumieć pewne dziedziczne wzorce, które przechodzą z pokolenia na innych, takich jak mutacje w większości wszystkich gatunków roślin i zwierząt.