adcov.com

Jaka jest rola oceny w nauce?

Jaka jest rola oceny w nauce?

Nauczycieli umożliwia ustalić ile studenci nauczyli się podczas jednostki instrukcji oceny. Ponieważ studenci uczą się w różny sposób, nauczycieli opracować szeroką gamę oceny w celu zapewnienia obiektywnego pomiaru kształcenia uczniów. Oceniania uczniów może być w formie pisemnego testu, lub może być poprzez ocenę udziału studentów w praktyczne działania, takich jak projekt laboratorium.

Definicja

Definicji oceny zawiera więcej oznacza to, że po prostu słowa test. Southbank Institute of Technology w Australii definiuje oceny jako "proces gromadzenia i oceny dowodów aby zdecydować, czy osoba ma osiągnąć standard lub cel." Ocena musi dawać wynik wymierne wiedzieć, że nauki miało miejsce.

Działalność

Podejście do oceny, która koncentruje się na działaniach, które zakończyć uczniów w klasie jest nazywany "skoncentrowanych na uczenia się nauczania." Takie podejście do oceny jest ukierunkowane na określenie, co uczniowie uczą się w klasie u pewien dzienny podstawa. Zgodnie z Virginia Commonwealth University nauczyciel powinien "wtrącić okolicznościowe działań, mających na celu zbieranie danych od studentów, jak również są one zrozumienia materiału, lub jak dobrze one rozwijają szczególne umiejętności."

Judaica

Amerykański stan szkoły mają studentów różnych populacji. Szkoły mają studenci, które są uważane za uzdolnionych, fizycznie wyzwany i nie-język angielski mówienia, np. Każdy student zapozna się w różny sposób. Według organizacji o nazwie rozwojowych oceny "ocena powinna obejmować informacje na temat jak dziecko uczy się, nie tylko to, co dziecko jest w stanie zrobić." Nauczyciel będzie rozważyć studentów w jej klasie i dostarczyć obiektywnych ocen, które akademickich potrzeb każdego ucznia.

Uprzedzeń

Jaka jest rola oceny w nauce?

Studentów wprowadź klasie z wcześniej wyrobionymi wyobrażeniami o co będą musieli przejść kurs. Referatu przez nauka Educause inicjatywa stwierdza, że "badania wykazały, że uczniowie angażują się z przedmiotu oparty w części na ich oczekiwań dotyczących jak ocenia się ich realizacji." Zaangażowanie uczniów w temat i przygotowanie do oceny, będzie napędzany przez jego postrzeganie jak będzie mierzony sukces lub niepowodzenie.

Zmiany

Wyzwania, które uczniowie i nauczyciele będą musiały stawić czoła w XXI wieku będzie stale zmieniających. Postęp technologiczny zmienia sposób, w jaki ludzie żyją. Edukacyjne odpowiedzi na nowe technologie i struktur społecznych będzie wymagać studentom uczyć się w sposób, który były niewyobrażalne zaledwie 20 lat temu. Stare sposoby oceny osiągnięcia uczniów są szybko staje się nieskuteczne i nieodpowiednie. Dla ucznia oceny pozostają istotne musi być wrażliwy na zmieniającym się świecie.