adcov.com

Jak zastosować zabezpieczenia społecznego dla dzieci z trudności w uczeniu się?

Jak zastosować zabezpieczenia społecznego dla dzieci z trudności w uczeniu się?


Dzieci z trudnościami w nauce mają szeroki zakres działania, od łagodnego do ciężkiego. W przypadku trudności w uczeniu dziecka poważnie ogranicza jego zdolność do działania, może kwalifikować się do Social Security Disability.

Historia

Social Security Disability Insurance został po raz pierwszy wprowadzony w 1936 roku zajęło 20 lat dyskusji w ramach agencji wykonawczych i Kongresu, zanim stało się prawo w lipcu 1956 roku.

Proces

Możesz umówić się bezpośrednio z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, aby wypełnić formularz wniosku i sprawozdania Dziecko niepełnosprawności. Dodatkowo, Ubezpieczeń Społecznych zwróci rekordy od lekarza dziecka i szkoły.

Korzyści

Jeśli twoje dziecko kwalifikuje a dochód gospodarstwa domowego przypada w określonych granicach kwalifikowalności w ramach zabezpieczenia społecznego, to dziecko może mieć prawo do płatności miesięcznych. Dodatkowo, może on kwalifikują się do ubezpieczenia zdrowotnego przez Medicaid.

Ostrzeżenie

Początkowy proces nanoszenia może trwać do czterech miesięcy i mogą doprowadzić do odmowy. Możesz odwołać się zaprzeczyć sprawę do ponownego rozpatrzenia. Niektóre przypadki wymagają wystąpienia przed sędziego prawa administracyjnego przed rozliczenie może być dokonane.