adcov.com

Jak uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności na Massage Therapy?

Jak uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności na Massage Therapy?


Aby przejść do biznesu, jak masażysty musi najpierw być certyfikowane i wypełnić wszystkie niezbędne formalności przed otwarciem drzwi. Najważniejszym powodem do uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności jest cię chronić, a także klientów z niebezpiecznych i drapieżnych praktyk. O zezwolenie na prowadzenie działalności może pomóc ustalić kredytu i zapewnia możliwość odliczenia kosztów działalności, które nie mogą odliczać od swoich podatków osobistych.

Instrukcje

1 Skontaktuj się z deski państwowej terapii masażu do licencjonowania. Każdy stan wymaga ktoś działające usługi masażu i reklamy jako takie być licencjonowane przez zarząd państwowej masażu. Będziesz musiał udowodnić ubezpieczeń osobowych oraz certyfikacji przed rejestracji z zarządu państwa. Są sztywne kary i grzywny za nieprzestrzeganie wytycznych państwowych więc chcesz, aby upewnić się najpierw ich przestrzegać.

2 Zastosuj dla ogólnego zezwolenia na prowadzenie działalności w lokalnym sądzie. Trzeba będzie zapłacić niewielką opłatę za wniosek. Możesz również wybrać nazwę lub zapłacić kolejną opłatę za prowadzenia działalności gospodarczej, jak (DBA) nazwy. Jeśli chcesz, aby przyspieszyć ten proces można łatwo zarejestrować swój biznes online z IRS. Nie muszą posiadać numer identyfikacyjny (EIN) pracodawcy, chyba że wchodzi w partnerstwo lub zatrudniać pracowników. Ponownie skontaktować się z państw i rządów, aby uzyskać więcej informacji o zasadach i przepisach dotyczących swojej działalności. Pozwoli to zaoszczędzić ewentualnych problemów, które mogą spowolnić lub zakończyć działalność.

3 Zastosuj dla lokalnych pozwoleń w lokalnych rządu, miasta i powiatu. Każdy obszar ma inne wymagania. Jeśli wymaga się jakichkolwiek zezwoleń podatkowych, można uzyskać te z biura miasta, urzędnik powiatu lub urzędu skarbowego. Wiele jurysdykcje wymagają licencji lub podatkowych przedsiębiorcy zaświadczenie do pracy firmy. Pozwolenie na zdrowie może być również wymagane, które można uzyskać z powiatowego wydziału zdrowia lub miasta. Dla domu biznesu opartego niektórych jurysdykcjach będzie wymagać posiadania pozwolenia na pracy. Można to odebrać w dziale planowania rozwoju miasta lub powiatu. Pozwolenie signage postawić znak, zanim będzie można otworzyć firmę mogą być konieczne w niektórych krajach. Może to być również odebrać w dziale planowania rozwoju miasta lub powiatu. Jeśli chcesz zainstalować alarm, przeciwwłamaniowe lub przeciwpożarowe, można odebrać zezwolenie na alarm w Twoim mieście, policji lub straży pożarnej hrabstwa. To może wydawać się dużo pozwoleń, ale na dłuższą metę lepiej jest je mieć, niż biec do powikłań, że nie mając ich, kiedy ich potrzebujesz.