adcov.com

Jak utworzyć wykres kontroli z ucl

Jak utworzyć wykres kontroli z ucl

Wykres kontroli jest matematycznych wyświetlania informacji opartych na danych wejściowych, które sformatowano. Może służyć jako typ wykresu przewidywanie lub taki, który może pomóc dowiedzieć się wad w bieżących projektów. Jeśli dane wykracza poza granice kontroli (UCL), może to oznaczać, że istnieją błędy danych lub projektu. Można utworzyć wykres kontroli z UCL w programie Excel.

Instrukcje

• Dowiedzieć się średnią danych używasz i rozpowszechnianie danych wokół tego. Wykonywać pomiary niezależne od siebie. Skonstruować podgrupy dla każdego pomiaru liczby i dane punktu.

• Zebrać razem wszystkie pomiary razem w podgrupie i podzielić przez liczbę pomiarów. Obliczyć średnią z średniej sumy. To ustawi ogólnej średniej. Wpisz polecenie "odchylenie standardowe: = STDEV (punktów danych)" do określenia punktu odchylenia standardowego.

• Obliczyć UCL (górnej kontroli limitu) i LCL (Dolna granica kontroli). Wpisz polecenie "UCL = CL + 3 * S", "LCL = CL--3 * S." To polecenie będzie przekazać 3 odchylenia standardowe powyżej i poniżej średniej ogólnej. To również zgadzają się linii sigma 1, 2 i 3. Miejsce wiersz każdego odchylenia, które zostały skonfigurowane. Wyznaczyć podgrupy środków osi "x".