adcov.com

Jak Transformator ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym w obwodzie?

Jak Transformator ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym w obwodzie?

Większość wzmacniaczy są wielostopniowe wzmacniacze. Każdy etap jest mały wzmacniacz obwodu. Aby uzyskać żądaną moc wyjściowa, wiele etapów są połączone w łańcuch konfiguracji. Oznacza to, że dane wyjściowe jednego etapu staje się wejście następnego etapu. W pierwszych dniach wielostopniowe wzmacniacze porażenia prądem elektrycznym i napięcia stał się rosnącym problemem. Jeśli każdy etap wielostopniowe wzmacniacz jest podłączony bezpośrednio do następnego etapu, Porażenie prądem lub Przepięcie w danych wejściowych może marszczyć przez wszystkie etapy, powodując poważne uszkodzenia. Jednym z rozwiązań tego problemu jest izolacji transformatorów.

Funkcja

Izolacji transformatorów są przeznaczone do izolowania lub oddzielenie dwóch lub więcej układów. Pozwoli to obu obwodów działać niezależnie. To widać dużo etapami wzmacniacz. Przy użyciu izolacji transformatorów, tylko nieprawidłowości, które mogą przejść z etapu na etap są sygnałem nieprawidłowości.

Porażenia prądem elektrycznym

Prądem elektrycznym może być spowodowane przez wiele różnych rzeczy w dzisiejszym świecie technologii. Elektryczność statyczna jest najczęstszą przyczyną porażenia prądem elektrycznym. Przenoszeniem i pochodzących z różnych materiałów takich jak wełna może spowodować nagromadzenie pozytywnego potencjału na ciele. To gromadzenie się szuka ścieżki ujemnie naładowane ziemię. Gdy ciało dostaje tuż nad ziemią, generowany jest iskra elektryczności statycznej.

Uszkodzenia

Porażenia prądem elektrycznym może uszkodzić i zniszczyć urządzenia elektroniczne. Większość urządzeń elektronicznych są przeznaczone do działania przy niskich napięciach. Iskry i amortyzatory z powodu elektryczności statycznej, przepięciami i skokami napięcia piorun może generować napięcia od 1.000 v do ponad 1.000.000 woltów. Bez izolacji tych napięć i prądów może marszczyć poprzez wszystkie etapy obwodów.

Cewki pierwotnej

Kiedy gwałtowny wstrząs lub napięcia uderza transformator, obecnego w uzwojenia pierwotnego próbuje rośnie bardzo szybko. Indukcyjności cewki pierwotnej sprzeciwia się zmiany prądu. To spowalnia wzrost i spadek prądu. W tym samym czasie pola magnetycznego cewki pierwotnej będzie wzrost i spadek. Kurs w którym zmienia się prąd w cewce podstawowej określi, ile prądu sprawia, że wtórne cewki. Jeśli zwiększa szybkość zmian, więcej prądu będzie wywołane na wtórnym cewki. Jeśli wskaźnik bieżącej zmiany cewki pierwotnej jest zmniejszona, mniej prądu jest indukowane w wtórnym cewki.

Wtórnym cewki

Pole magnetyczne wytworzone przez zmianę prądu w cewce podstawowej teraz zaczyna wywoływać nowego prądu w wtórnym cewki. Indukcyjności cewki wtórne sprzeciwia się również do zmiany prądu, co jeszcze bardziej zmniejsza szybkość zmian prądu. Prąd, który wyłania się z wtórnym cewki jest zmniejszenie napięcia i prądu w porównaniu z początkowym szoku, że wprowadzony system.