adcov.com

Jak przesłać adres E-mail programu Excel do programu Lotus Notes

Jak przesłać adres E-mail programu Excel do programu Lotus Notes

Program Excel przekonwertuje adres e-mail w stanie kliknij link. Czasami to należy skopiować adres email do Lotus Notes (lub innego programu poczty e-mail) można dodać do kontaktów.

Instrukcje

• Otwarty Excel. Wybierz adres e-mail, który chcesz przenieść.

• Naciśnij przycisk "Ctrl-C" skopiować adres e-mail.

• Otwarte programu Lotus Notes. Kliknij punkt menu "Plik" i wybierz "Nowy kontakt." W oknie dialog, który otwiera wybierz pole oznaczone "adres e-mail" i naciśnij "Ctrl-V, aby wkleić adres e-mail w.

• Otwórz skoroszyt programu Excel z listy adresów e-mail, które chcesz zaimportować.

• Kliknij na przycisk "Office" w programie Excel i wybierz "Zapisz jako" z ten menu pozycja.

• Wybierz wartości rozdzielone przecinkami (*.csv) z formatu pliku rozwijanego menu, które pojawia się. Kliknij przycisk z napisem "Zapisz."

• Otwarte programu Lotus Notes. Kliknij punkt menu "Plik" i wybierz opcję "Importuj."

• Wybierz "Przeglądaj" z menu. W wyświetlonym oknie dialogowym Wybierz plik CSV, utworzony wcześniej. Wybierz "Otwarte" okno dialogowe.