adcov.com

Jak napisać raport incydentu medycznego

Jak napisać raport incydentu medycznego

Piśmie zaświadczenie lekarskie zdarzenia po wszelkie znaczące zdarzenia związane ze zdrowiem jest konieczne. Raporty incydentalne zapewniają lekarzy i innych specjalistów z informacjami o pacjencie i zdarzenia, umożliwiając im lepsze oceny pacjenta diagnozy, plan leczenia i rokowania. Medyczne Raporty incydentalne musi zostać wypełniony przez osobę, która świadkiem, po raz pierwszy odkrył lub jest najbardziej znane z incydentu.

Instrukcje

• Napisać raport medyczny zdarzenia natychmiast po tym incydencie. Gwarantuje to, że nie zapomnisz klucza szczegóły. Użyć pióra atramentu czarnego wypełnić formularz zgłoszenia wypadku, lub wpisz go, jeśli pracodawca używa skomputeryzowanego systemu ewidencji.

• Przedstawić Krótki opis zdarzenia, używając języka opartego na fakt. Nigdy nie używaj języka subiektywnego lub uparty.

• Wykorzystanie cytaty, gdzie ma to zastosowanie. Przypomnijmy, instrukcje od pacjentów lub innych osób uczestniczących w wypadku.

• Zapis nazwy wszelkich dodatkowych świadków podczas incydentu.

• Udokumentowanie wszystkich ustaleń zawartych w sprawozdaniu zdarzenia po zbadaniu pacjenta.

• Przedstawić sprawozdanie o wydarzeniu do bezpośredniego przełożonego lub administrator. Nie pliku sprawozdanie zdarzenia wykresie medycznej pacjenta. Sprawozdanie zdarzenia jest dokument urzędowy i należy do właściwych władz.