adcov.com

Jak kod metr Keynote

WaveSense metr Keynote glukoza, w przeciwieństwie do niektórych glukometrów, wymaga wprowadzenia kodu pasków testowych przed badaniem krwi. Jeśli nie masz kodu miernika przed badaniem krwi, może pojawić się fałszywe wyniki. WaveSense metr Keynote glukozy analizuje pasek testowy po umieszczeniu go w urządzeniu, przed badanie krwi, i wyświetla kod na ekranie. Jeśli kod jest nieprawidłowy, należy ręcznie zmienić.

Instrukcje

1 Wsuń pasek testowy do dołu metr Keynote. Urządzenie włącza się i numer kodu jest wyświetlany na ekranie.

2 Sprawdź numer kodu na fiolce pasków testowych. Jeśli kod na liczniku jest prawidłowa, nie musisz zmienić kod. Kontynuuj, jeśli kod jest nieprawidłowy.

3 Naciśnij przycisk po prawej lub lewej przyciski strzałek z przodu metr Keynote aż numer kodu jest zgodny z numerem kodu testu pasek. Strzałka w prawo zwiększa liczbę, a strzałka w lewo zmniejsza liczbę.