adcov.com

Jak działają Squeezers nit

Jak działają Squeezers nit

Nit wyciskacz jest urządzenie ręczne, który zabezpiecza nity do powierzchni metalowych. Jest to bardzo proste narzędzie, które działa jako mniej potężne armaty nit. Większość sprzętu sklepy nosiæ urz±dzenia. Nity są często używane w montażu części arkusza blachy. Są one powszechnie postrzegane wzdłuż krawędzi szwu na łodzie i samoloty. Z nit wyciskacz mocowania każdego nit trwa tylko kilka sekund.

Instrukcje

• Miejsce nit w głowie wyciskacz.

• Włóż nit Nawiercone otwory w dwóch warstw blachy.

• Wycisnąć nit obsługuje kilka razy, aby zwolnić nit i dołączyć go do powierzchni metalowych. Nit tworzą na powierzchni metalu i zabezpieczyć się na miejscu.