adcov.com

Jak chodzić na Parallel Bars

Dla osób, które cierpią na udar mózgu lub utratę kontroli dolnej części ciała z powodu wypadku, za pomocą równoległych prętów może im pomóc wzmocnić swoje mięśnie i ponownie nauczyć się chodzić bez pomocy. Pomocą pasków jako konstrukcji nośnej, pacjenci przechodzą z ich wagi po prostu wsparcia przy uczeniu się uchwyt zmiany masy i ostatecznie chodzenie wzdłuż długości grzbietów. Długość rehabilitacji zależy od pacjenta, i zależy od urazu lub udaru.

Instrukcje

1 Stań pomiędzy równoległymi barów w pobliżu jednego końca barach, z pomocą adiutanta.

2 Chwyć na jednym pasku z każdej strony, wykorzystując górną część ciała do obsługi wagi.

3 Przenieś ciężar ciała na lewą nogę, potem na prawej nogi, ćwiczenia możliwość obsługi wagi nierównomiernie.

4 Przesuń ciężar ciała lekko do przodu i lekko do tyłu, gdy poprawiły się w siłę na tyle, aby obsłużyć boku na bok zmiany pewnie.

5 Pozostań blisko swojego adiutanta, jak zaczynają się poruszać wzdłuż prętów, tak, że masz dodatkowe wsparcie gotowy w razie potrzeby.

6. Podjęcie kroków wzdłuż ścieżki między dwoma barami, przy użyciu broni, aby pomóc trzymać cię w górę, zwiększając masę obsługiwanego na nogi, jak przejść przez swoje tygodni leczenia.