adcov.com

Hvor mye vann skal barnet drikke en dag?

Anbefalte Beløp

Ifølge Consortium til Nedre fedme i Chicago Children, mengden av vann et barn trenger bestemmes av alder og kjønn. Alle barn 1-3 år trenger 4 kopper daglig. Alle barn 4 til 8 år trenger fem kopper daglig. Jenter 9 til 13 år trenger 7 kopper, mens gutter i denne alderen trenger 8 kopper. Jenter 14 til 18 år trenger 8 kopper, mens gutter i denne alderen trenger 11 kopper.

Ulike behov

Disse tallene er bare retningslinjer. Forskjellige barn med forskjellige nivåer av aktivitet trenger ikke den samme mengde vann. Klima og ditt barns helse påvirker også hvor mye vann som trengs.

Bottom Line

Se barna etter tegn på dehydrering, som inkluderer tørr eller klissete munn, rød hud, hodepine, irritabilitet, tretthet, svimmelhet, få eller ingen tårer da gråt, sengevæting, forstoppelse, mangel på urin for 6 til 8 timer i et spedbarn eller i 12 timer i en ungdom, eller veldig mørk urin. Oppmuntre barnet til å drikke mer vann når været er varmt, eller når du spiller hardt eller trener.