adcov.com

Hvem er mer utsatt for leukemi?

Leukemi er en type kreft som angriper blod og benmarg ved å forårsake benmargen til å produsere store mengder defekte hvite blodceller. Disse defekte celler fortrenge sunne hvite blodceller og hindre at kroppens immunsystem fungerer som den skal.

Betydning

Ifølge Boston Children Hospital, er leukemi den mest utbredte formen for kreft som rammer barn. Leukemi rammer ca 3800 amerikanske barn hvert år.

Typer

Den vanligste typen av leukemi er akutt lymfatisk leukemi. En annen type av leukemi er akutt myelogen leukemi.

Betraktninger

Noen barn kan ha en genetisk predisposisjon for utvikling av leukemi. Barn med svekket immunforsvar som følge av virusinfeksjoner og kjemiske forgiftninger kan ha en økt risiko for å utvikle leukemi.

Effekter

Symptomer på leukemi som anemi, lett blødning, lett blåmerker, hyppige infeksjoner, leddsmerter, skjelettsmerter, magesmerter og pustevansker. Symptomer kan oppstå gradvis eller plutselig.

Behandlinger

Det finnes en rekke behandlinger for leukemi. Leukemi er behandlet med kjemoterapi, strålebehandling, blodoverføringer og benmargstransplantasjon.