adcov.com

Fakty Suboxone

Suboxone jest lekiem, który pomaga opiatów i opioidów uzależnionym poprzez wycofanie i eliminuje łaknienie. Lek jest przepisywany przez lekarzy w trakcie rehabilitacji. Pacjenci wziąć tabletkę raz dziennie, a substancje czynne leku przywiązują się do receptorów w mózgu.

Buprenorfina

Buprenorfina jest częściowym agonistą receptorów bólowych. Chemiczny wiąże się z tymi samymi receptorami jak opioidy, do blokowania aktywności leku. Bo to jest częściowym agonistą, ogranicza apetyt, ale nie daje uzależniony wysokim poziomie.

Nalokson

Nalokson jest stosowany w celu powstrzymania osób uzależnionych od wstrzykiwania pigułkę. Jeśli uzależnionych wstrzyknąć Suboxone, nalokson gule buprenorfiny od receptorów bólowych, wysyłając uzależnionego bezpośrednio do wycofania.

Skutki uboczne

Efekty uboczne są podobne do opiatów. Pacjenci czują się zmęczony i senny i mogą wystąpić wymioty.

Innych leków

Alkohol i inne leki uspokajające nie powinny być podejmowane z Suboxone. Biorąc Suboxone z tych leków może powodować problemy z oddychaniem.

Jak SUBOXONE

Suboxone jest brane podjęzykowo. Umieść tabletkę pod język i niech całkowicie rozpuścić.