adcov.com

Effekten av statiner på nyrene

Statiner er en gruppe medisiner som skal senke skadelige kolesterolet ved å blokkere kolesterolproduksjonen. Avhengig av flere faktorer, kan statiner ha en positiv eller negativ virkning på nyre helse.

Statiner

The Mayo Clinic viser eksempler på statin medisiner som inneholder simvastatin (Zocor), atorvastatin (Lipitor), pravastatin (Pravachol), rosuvastatin (Crestor) og lovastatin (Mevacor).

Nyre Protection

Bruk av statiner kan bidra til å forsinke utviklingen av kronisk nyresykdom ved å redusere nyrebetennelse eller forbedre funksjonen av nyre-vev, ifølge Cleveland Clinic Journal of Medicine.

Flere fordeler

Statiner kan også beskytte hjertet helse pasienter med kronisk nyresykdom, som ofte har forhøyet kolesterolnivå, bemerker Cleveland Clinic.

Muscle Tissue Breakdown

I noen mennesker, kan høye doser av statiner føre til nedbryting av muskelvev (rabdomyolyse), som i sin tur fører til at utgivelsen av et protein som kalles myoglobin i blodet, melder Mayo Clinic. Biprodukter av myoglobin sammenbrudd kan skrive nyrene og forårsake vev død eller nyresvikt, ifølge Medline Plus.

Økt risiko

Bruk av visse medikamenter i kombinasjon med statiner kan øke sjansene for å utløse rabdomyolyse. Eksempler inkluderer niacin, gemfibrozil, erytromycin, ciklosporin og soppdrepende medisiner, ifølge Mayo Clinic.