adcov.com

Długość leczenia AIDS

Długość leczenia AIDS


Zakażenie HIV i AIDS są choroby przewlekłe, dla których nie ma lekarstwa. Istnieją skuteczne metody leczenia, jednak, aby utrzymać pod kontrolą wirusa HIV oraz zapewnienie jednostkom zakażonych HIV stosunkowo normalne życie.

Rozpoczynających leczenie

Leczenie przeciwko HIV zazwyczaj nie rozpoczyna się w momencie diagnozy. Większość lekarzy nie rozpocznie się, dopóki w terapii antyretrowirusowej jednostki liczba komórek CD4 spadnie poniżej 500 odpornościowy, a czasem nawet 200.

Rodzaj leczenia

Skojarzone leczenie lek stosuje się do leczenia zakażenia HIV i AIDS. Leczenie zazwyczaj łączy dwa do czterech z pięciu klas leków antyretrowirusowych na atak wirusa.

Długość leczenia

Po rozpoczęciu leczenia HIV i AIDS może być kontynuowane do końca życia. Badania krwi są wykonywane w regularnych odstępach czasu w celu monitorowania wiremii i liczbę CD4, aby ocenić, czy leczenie jest nadal pracuje.

Niepowodzenia leczenia

Mutowania wirusa HIV i mogą stać się oporne na niektóre leki, w wyniku niepowodzenia leczenia. Najczęstszą przyczyną tych mutacji jest ustaje w leku powodowane przez pominięte dawkach.

Leczenie drugiego rzutu

Niepowodzenia leczenia może spowodować całe klasy leków do zaprzestania pracy dla jednostki. Nowa kombinacja leków musi być uruchamiany za każdym razem występuje niepowodzenie leczenia, zwykle składające się z różnych klas.