adcov.com

Dlaczego nie można pić wody przed zabiegiem?

Wielu lekarzy i szpitale wymagają pacjentom powstrzymanie się od jedzenia i picia przez pewien czas przed operacją. Powody, dla których nie pozwolono pić wodę przed operowanej są w najlepszym interesie pacjenta.

Cel

Celem czczo przed operacją jest zmniejszenie szans na zasysanie. Zachłyśnięcie może uszkodzić płuca pacjenta i może spowodować fatalne skutki.

Aspiracja

Zachłyśnięcie występuje, gdy płyn z żołądka --- z wody, żywności lub cokolwiek innego --- wchodzi do płuc. Może się zdarzyć, gdy pacjenci są w znieczuleniu i jest bardzo niebezpieczne.

Solidna Żywności

Amerykańskie Towarzystwo Anesthesiologists (ASA) zaleca, że ​​należy podjąć lekkie posiłki (na przykład, suchy tost) nie później niż sześć godzin przed operacją.

Płyny

ASA zaleca również, by nie pić mleka lub innych płynów niejasne (takie jak sok soczyste) sześciu godzin lub mniej przed operacją, i że nie należy pić wody lub innych płynów jasne dwie godziny lub mniej przed operacją.

Rozważania

Różne szpitale i lekarze mają różne zasady czczo przed zabiegiem, ale zawsze należy stosować się do zaleceń lekarza. Niektórzy lekarze mogą wymagać, aby spożywać pokarmy stałe nie później niż o północy przed zabiegiem.