adcov.com

Czy szybkie WBC Średnia Rak?

Krwinki białe (leukocyty) zwalczanie zakażeń. Inne białe krwinki wytwarzane po wykryciu obcych organizmów. Wysoka liczba białych krwinek (leukocytoza) może wskazywać na stan zdrowia i podstawowej wymaga dalszej diagnostyki medycznej.

Historia

Białe krwinki są wytwarzane przez szpik kostny.

Znaczenie

Wysoki poziom białych krwinek może wskazywać na stan zapalny, uraz, alergie, białaczki lub infekcji, lub mogą być po prostu wynikiem intensywnych ćwiczeń.

Rodzaje

Istnieje pięć typów białych komórek krwi, a każda z nich służy do różnych funkcji w organizmie. Typy są neutrofile, limfocyty, monocyty, eozynofile i bazofile. Rodzaj białych krwinek z podwyższonym liczba może wskazywać na konkretne choroby. Na przykład, wysoka liczba monocytów mogą wskazywać na zakażenie bakteryjne, a wysokie liczby neutrofili może wskazywać na raka.

Cechy

Normalna liczba białych krwinek jest między 4500 i 10000 komórek na mikrolitr.

Rozważania

Liczyć wysoki biały krwi zawsze zasadność dalszej oceny, ale w niektórych przypadkach jest to normalne. Kobiety w dziewiątym miesiącu ciąży, nałogowych palaczy, noworodków i tych, którzy mieli usunięto śledzionę może mieć zwykle podwyższone białych krwinek.