adcov.com

Cztery Skuteczne sposoby kontroli narkotyków i narkomanii

Cztery Skuteczne sposoby kontroli narkotyków i narkomanii


Narkomania jest niewątpliwie poważnym problemem. Ci, którzy zostają zużyte przez nich są przekształcane w zupełnie różnych ludzi. Częściej niż nie, ci ludzie stają się niebezpieczne dla siebie i innych. Zapobieganie jest bardziej skuteczny niż rehabilitacji z uwagi na to, że nawrót choroby jest zdecydowanie zbyt powszechne wśród osób zażywających narkotyki. Dla tych, spożywane przez narkomanii, istnieje kilka programów i technik, które mogą być podjęte w celu opanowania sytuacji.

Zapobieganie wcześnie uczyć

Ponieważ szkoła jest gdzie młodzież spędza większość swojego czasu, ważne jest, aby nauczyciele wdrożenia programów zapobiegania narkomanii. Programy te powinny koncentrować się na technikach budowania postaci, które uczą umiejętności społecznych, komunikacji i zarządzania stresem. Poprzez dalsze wdrażanie programów uświadamiających leku do programu nauczania, dzisiejsza młodzież może nauczyć się skierować swoje emocje tak, że nie będą uciekać do alkoholu lub narkotyków. Zewnętrzny moderatorzy mogą również toczyć się przez szkoły, takich jak niezależne ośrodki rehabilitacyjne, które mogą dać informacje z pierwszej ręki dla studentów o narkomanii.

Zaangażowanie rodziny

Wraz ze szkoły, rodzice i rodzina są najpotężniejszymi wpływy w życiu danej osoby. Interakcja rodzicielska określi podejścia dziecka do życia i podejmowania decyzji. Im częściej rodzice rozmawiają z dziećmi w zakresie uzależnień, tym większe szanse ich dzieci będą unikać angażowania się w tym zachowaniu. Wcześniej tego problemu jest u rodziny, tym lepiej. Ponieważ niektóre szkoły nie zacząć uczyć o narkomanii, aż uczniowie są nastolatki, zaangażowanie rodziny, w wieku lat pre-teen, ma kluczowe znaczenie.

Rehabilitacja

Oczywiście, nie każde dziecko unika narkomanii, czy ze względu na brak informacji lub osobistego wyboru. W takich sytuacjach, rehabilitacja jest dostępna dla tych, którzy go szukają. Czasami jest to sąd nakazał; czasami jest dobrowolne. Istnieje kilka różnych programów rehabilitacji, w tym mieszkalnych, szpitalnych, ambulatoryjnych i / lub krótkiego pobytu. Dla osób poszukujących wczesnej interwencji, ich plan leczenia może być krótki, sześć tygodni mieszkalnych lub ambulatoryjnego programu. Dla użytkowników z poważnymi uzależnieniami, takimi jak heroina lub metamfetaminy, leczenie może wymagać nadzoru medycznego, ponad i poza terapii psychologicznej i doradztwa. Zaangażowanie Peer i doradztwo są zazwyczaj częścią każdego programu. Ponieważ nie ma czegoś takiego jak lek na jedną noc narkomanii, post-rehabilitacji, w postaci ciągłych programów opieki, może być stosowane w celu utrzymania trzeźwości.

Społeczeństwa

Nastoletnich lat to czas najsłabszych jeśli chodzi o narkomanii. W tym wieku, bardziej niż jakiekolwiek inne, jest, kiedy ludzie najprawdopodobniej eksperymentować z narkotykami i alkoholem. Dlatego ośrodki wypoczynkowe społeczności i kluby są tak ważne. Mogą one być wykorzystane do rozszerzenia kształcenia świadomości, że młodzi ludzie otrzymują w domu i w szkole. Z zaproszonych gości nastolatków szacunku i słuchać, wraz z mediami, nastolatki są bardziej narażone na pobyt czyste.