adcov.com

Co to jest regulacja Ryzyko Medicare?

Korekta z tytułu ryzyka Medicare jest określenie, jak Medicare płaci zarządzanych planów opieki. Medicare decyduje, ile zapłacić każdą planu opieki w oparciu o diagnozy otrzymanych ich pacjenci.

Dlaczego Korekta ryzyka

Medicare wprowadzono płatności diagnostyczne oparte w 2000 roku w nadziei na zapewnienie zarządzanych planów opieki z bardziej dokładnych i terminowych płatności. Wcześniej dokonano płatności na ogólnych informacji geograficznej i demograficznej, co spowodowało nieprawidłowe płatności.

Ustalenie płatności

Medicare udało świadczeniodawców utwór i zgłosić diagnozy pacjenta do Medicare. Jest określony kod diagnostyczny dla każdej choroby i nasilenia wszystkich schorzeń. Medicare opracowała cztery modele płatności w celu zwiększenia dokładności: nowy rejestrowanego, schyłkową niewydolnością nerek, długoterminowej opieki instytucjonalnej i model wspólnoty.

Sprawozdawczość

Zarządzane plany opieki musi zgłosić dane przynajmniej raz na kwartał. Robią to za pośrednictwem Systemu Obsługi korekty ryzyka .. Obszerne szkolenia w tym systemie jest dostępna przez Centers for Medicare i Medicaid Services.