adcov.com

Co to jest choroba cieśni nadgarstka?Zespół cieśni nadgarstka jest warunkiem, który wynika z kompresją nerwu nadgarstka. Mediana nerwów podróżuje przez cieśni nadgarstka, który składa się z więzadła i kości.

Początek

Wczesne objawy zespołu cieśni nadgarstka to mrowienie i drętwienie dłoni i nadgarstka, a także przymus, aby uścisnąć rękę, starając się przywrócić uczucie.

Progresja

Jak cieśni nadgarstka postępuje nasilenie, objawy zaczynają obejmować ból z ruchu i słabości w nadgarstku.

Lek

Nerwu pośrodkowego jest zazwyczaj ściskany w wyniku zapalenia cieśni nadgarstka. Zapalenie jest zazwyczaj leczonych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, znanym jako NLPZ.

Szynowanie

Zespół cieśni nadgarstka jest powtarzające się uszkodzenia stres, wynikający z częstego zginanie nadgarstka. Noszenie szyny na nadgarstek, która ogranicza ruch i zginanie nadgarstka może pomóc złagodzić objawy poprzez zapobieganie nadgarstek od wyginania.

Chirurgia

Operacja cieśni nadgarstka, znany również jako chirurgii otwartej uwalnianiu można zapobiec cieśni nadgarstka z sprasowanie nerw. W tej operacji cieśni więzadło jest cięty, który uwalnia nerwu pośrodkowego i ścięgien z nadgarstka.