adcov.com

Co robi "AUC" oznacza w chemioterapii?

Co robi "AUC" oznacza w chemioterapii?


Chemioterapii jest przeznaczone do zabijania komórek nowotworowych. Jednakże, gdy osiąga wysokie stężenia w organizmie może zaczynają atakować normalnych, zdrowych komórek. Dlatego też jest bardzo ważne, aby monitorować poziom leków chemoterapeutycznych we krwi. Obszar pod krzywą (AUC) jest matematyczne metody pomiaru stężenia leku.

Powierzchni pod krzywą

"Krzywa", o którym mowa w AUC jest krzywa na wykresu stężenie-czas. Stężenie leku w krwi pacjenta wykreślono względem czasu po pobraniu próbek. Obszar poniżej krzywej mierzona jest z podstawowym rachunku.

Calvert Formula

Wzór Calvert powszechnie stosuje się w celu określenia optymalnej dawki z lekiem chemioterapeutycznym do pacjenta. Stwierdza się, że dawka jest równa żądanej wartości AUC, pomnożonej przez współczynnik przesączania kłębuszkowego u pacjenta (GFR). GFR jest miarą tego, jak szybko pacjent usuwa lek z jego ciałem.

Zastosowania kliniczne

Wzór Calvert służy do określenia dawki leków stosowanych w chemioterapii, takie jak 5-fluorouracyl i karboplatyny. AUC jest szybkie miarą tego, jak dużo leku osoba ta była narażona w określonym czasie. Utrzymując wartość AUC w ustalonym zakresie pomaga ograniczyć niebezpiecznych efektów ubocznych chemioterapii.