adcov.com

Co jest głównym źródłem energii dla komórek ciała?

Węglowodanów, tłuszczu i białka cząsteczki są trzy cząsteczki zawierające Energia w żywności. Z tych trzech cząsteczek, cukier otrzymywany z węglowodanów (zwane "glukozy") funkcje jak główne źródło energii dla komórek organizmu.

Cechy

Energia zawarta w żywności, są przechowywane w wiązaniami z atomami, które tworzą każdą cząsteczkę węglowodanów, tłuszczu i białka. Proces trawienia i oddychania komórkowego pracy do rozkładania tych cząsteczek w mniejsze i mniejsze elementy aż do tego wiązanie chemiczne jest ostatecznie podzielone, a energia związana w niej zostaje zwolniony i zastosowano do syntezy ATP (adenozynotrifosforanu).

Funkcja

ATP jest wiązaniem fosforanowym o wysokiej energii, który przenosi energii przez komórki. To jest energia, która w rzeczywistości uprawnienia komórkowe.

Podstawa

Każda cząsteczka energii następuje inny katabolizm drogę do produkcji ATP. Jednym z powodów jest to, glukozy, podstawowym źródłem energii w komórkach, ponieważ "jest najbardziej efektywne następujące ścieżki. Tłuszczu cząsteczki są trudniejsze do katabolizmu i rozkład białek na ogół dla celów syntezy innych białek.

Efekty

Pomimo szumu diety nisko węglowodanowych, najskuteczniej funkcjonować, faktycznego zapotrzebowania znaczną ilość kalorii węglowodanów.

Zalecenie

Wytyczne Mayo Clinic zaleca się od 45 do 65 procent dziennego spożycia kalorii pochodzić z węglowodanów.