adcov.com

Co jest definicja zanieczyszczenie chemiczne żywności?

Zanieczyszczenie żywności występuje, gdy jedzenie nie jest odpowiednio ugotowane lub zanieczyszczenia, takie jak bakterie lub toksycznych pestycydów, dostać się na jedzenie. Zanieczyszczenie żywności może się zdarzyć w kilku różnych miejscach, w których jedzenie jest kupowane i spożywane --- sklepów spożywczych, restauracji, delikatesów i domów.

Zanieczyszczenia środowiska

Są to związki chemiczne, które są obecne w której żywność jest hodowana i przetwarzane. Mogą zawierać zanieczyszczenia z powietrza, wody i gleby. Niektóre przykłady są arsen, rtęć i azotany.

Pestycydy

Istnieje wiele pestycydy stosowane, które są niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Dodatkowo, mimo że wiele pestycydów są zakazane ze względu na przepisy bezpieczeństwa żywności, niektóre są nadal używane nielegalnie na uprawy żywności. Zostały one odkryte w trakcie badań prowadzonych przez organizacje, takie jak Green Peace i Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych. Te zakazane pestycydy zawierają formaldehyd i lindan i Aldikarb.

Zanieczyszczenie ludzkie

Zanieczyszczenie żywności występuje również wtedy, gdy ludzkie włosy, skórę, paznokcie, lub inne materiały występują w żywności. Przepisy jakości żywności wymaga od pracowników, aby pokryć swoje włosy, ale materiał ludzki może jeszcze zrobić jego drogę do jedzenia. Włosów nie ulega strawieniu i nie powinny być spożywana.

Zanieczyszczeń podczas obróbki

Podczas ogrzewania i obróbki, niektóre rodzaje pożywienia może zostać zanieczyszczona. Te substancje zanieczyszczające, które nie są obecne w surowcu może się obecne podczas procesu gotowania. Niektóre z tych substancji obejmują histaminy, aminy i nitrozoamin.

Zanieczyszczenia chorobotwórcze

Te zanieczyszczenia żywności obejmują bakterie, takie jak Salmonella i E. coli. Oprócz bakterii wywołujących zakażenia, inne toksyny mogą powodować choroby. Niektóre z tych toksyn obejmują Bacillus cereus i kwas kojowy.